iRMC – zarządzanie RAID w systemie operacyjnym

  Serwery dedykowane

Do zarządzania RAID, Fujitsu oferuje program ServerView RAID Manager, który jest dostępny do pobrania na stronie pomocy technicznej Fujitsu. Rozpocznij od wyboru modelu serwera. Serwery RX100 i RX200 znajdziesz w menu rozwijanym (Please select the product line) pod pozycją Industry standard servers -> PRIMERGY RXxxx -> PRIMERGY RXx00 S6. Następnie wyświetlą się opcje, spośród których należy wybrać system, który masz zainstalowany na Twoim serwerze. Tam wybierzemy pozycję Server Management Software, a następnie ServerView – RAID Manager, który pobierzemy za pomocą funkcji Download.

Instalację przetestowaliśmy dla dystrybucji z rodziny RedHat (CentOS, Fedora). W przypadku innych dystrybucji procedura może być inna.

Ponieważ aplikacja jest 32-bitowa, a my testowaliśmy ją na 64-bitowym Linuksie, konieczne będzie doinstalowanie kilku bibliotek 32-bitowych:

yum install compat-libstdc* pciutils pam pam.i686 libstdc++.i686 zlib.i686 compat-libstdc++-33.i686

Kolejnym krokiem jest rozpakowanie pobranego pliku zip, a następnie instalacja pakietu ServerView_RAID-5.01-01.i386.rpm za pomocą polecenia:

rpm -ivh ServerView_RAID-5.01-01.i386.rpm

Po zakończeniu instalacji ServerView zostanie uruchomiony jako usługa aurad i będzie uruchamiany automatycznie przy każdym uruchomieniu serwera. Usługa będzie dostępna przez interfejs WWW na porcie 3173. Adres może mieć wtedy postać np. https://46.28.108.88:3173.

Przy wczytywaniu strony załaduje się Java applet, za którego pośrednictwem uzyskasz dostęp do administracji. Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu (np.: root i „hasło podane podczas instalacji”).

logowanie do ServerView

Po zalogowaniu zyskujesz pełną kontrolę nad dyskami podłączonymi do kontrolera. W tym miejscu możesz rozpocząć synchronizację przy wymianie uszkodzonego dysku, podłączać i odłączać dyski, tworzyć i usuwać jednostki logiczne czy też skonfigurować dysk hotspare…

przykład administracji RAID

Zalecane jest ustawienie wysyłania e-maili informujących o wystąpieniu usterki, czy też komunikatów informujących o aktualnym stanie. W przypadku awarii któregoś z dysków możesz skontaktować się technikami, którzy dokonają wymiany najszybciej jak to możliwe.

E-maile skonfigurujesz w zakładce E-mail log. Jeśli na serwerze jest uruchomiony demon SMTP (postfix, sendmail), jako serwer SMTP można ustawić (127.0.0.1). Kolejnym krokiem jest podanie adresu odbiorcy (Recipient E-mail address) i nadawcy (Sender E-mail address). Wypełnienie pozostałych pól zależy od ustawienia serwera poczty, z którego będziesz korzystać.

zakładka E-mail log
Děkujeme za zpětnou vazbu!