iRMC – informacje podstawowe

  Serwery dedykowane

iRMC (integrated Remote Management Controller) – w wolnym tłumaczeniu jest to zintegrowany kontroler do zdalnego sterowania, stosunkowo niewielki układ scalony, umożliwiający zdalne zarządzanie serwerem Fujitsu. iRMC umożliwia kontrolowanie systemu, diagnostykę, wyłączanie, włączanie, restart, dostęp przez pulpit zdalny (KVM) i podłączanie nośników danych / plików iso (np. do instalacji systemu).

zintegrowany układ iRMC

Dostęp do KVM odbywa się przy użyciu połączenia szyfrowanego SSL przez przeglądarkę internetową. Adres tego połączenia może wyglądać następująco https://46.28.107.102. Nawet jeśli strona wyświetla komunikat o niezaufanym certyfikacie, nie ma to wpływu na poprawność działania. Wystarczy zaakceptować certyfikat, a następnie się zalogować.

Po zalogowaniu wyświetli się strona główna (System Information -> System Overview) z kilkoma tabelami zawierającymi dane o serwerze.

Status systemu (serwer jest włączony)
Zużycie serwera (mierzone za źródłem)

Kolejną podsekcją System Information jest System Components, gdzie dostępne są informacje o osadzonym w płycie głównej procesorze i pamięci RAM.

Ostatnią, ale dość istotną sekcją, o której należy wspommnieć, jest sekcja Power Management. W szczególności pozycja Power On/Off, która służy do wyłączania, włączania i restartowania serwera. W zakładce Power Management znajdziemy również podsekcję Power Supply Info, która zawiera informacje o zasilaniu.

Informacje o statusie serwera (czas pracy, ostatni reboot, ostatni restart)
Panel włączania/wyłączania i restartu serwera
Děkujeme za zpětnou vazbu!