Wysyłanie dokumentów księgowych

Wszystkie dokumenty księgowe są automatycznie wysyłane e-mailem (na adres nabywcy danej usługi) niezwłocznie po ich wystawieniu. Wszystkie dokumenty są również dostępne do pobrania w Panelu Klienta WEDOS w sekcji Faktury i płatności.

Na podstawie każdego zamówienia klient otrzyma następujące dokumenty:

  • proformę (dane do płatności)
  • fakturę zaliczkową za dokonaną płatność 
  • fakturę końcową (wyfakturowanie dostarczonej usługi)

Naszym klientom polecamy korzystanie z konta zaliczkowego. Konto zaliczkowe służy do hurtowego opłacania zamówień. Klient nie musi realizować pojedynczych płatności, ograniczając jednocześnie liczbę generowanych dokumentów.

Wszystkie dokumenty księgowe są generowane w formacie PDF i są opatrzone podpisem elektronicznym. Korzystamy z kwalifikowanego certyfikatu systemowego, wystawionego przez urząd certyfikacji PostSignum. Oznacza to, że podpis ten jest akceptowany także przez czeskie organy państwowe i organizacje.

Jeśli Twoja przeglądarka dokumentów PDF nie ufa temu urzędowi certyfikacji, możesz pobrać jego certyfikaty ze strony PostSignum.cz.

Nie wysyłamy dokumentów w formie papierowej pocztą. Podpis elektroniczny wystawiony przez akredytowanego dostawcę usług certyfikacyjnych jest wystarczającą formą potwierdzenia autentyczności i pochodzenia dokumentu księgowego. Jest to w pełni zgodne z Ustawą o podatku od towarów i usług oraz Ustawą o rachunkowości.

Děkujeme za zpětnou vazbu!