Wystawianie faktur dla klientów zagranicznych

Jeśli jesteś klientem z Unii Europejskiej, ale spoza Czech, a w Twoim kraju jesteś zarejestrowany jako płatnik VAT, Twoje zamówienia będą fakturowane bez VAT (podatek VAT musisz zapłacić w swoim kraju).

Jeśli nie jesteś płatnikiem VAT, pole NIP pozostaw puste.

Formularz zamówienia dokonuje weryfikacji wprowadzonego numeru NIP. W przypadku numeru NIP płatnika VAT spoza Czech sprawdzane jest:

  • czy podany numer NIP jest ważny
  • czy podmiot jest płatnikiem VAT
  • czy nazwa firmy (osoby) uzyskana na podstawie numeru NIP jest taka sama jak nazwa firmy (osoby) podana w danych do faktury

Jeśli którykolwiek z ww. punktów nie zostanie spełniony, wygenerowanie zamówienia z użyciem podanych danych nie będzie możliwe.

Konto zaliczkowe

W przypadku konta zaliczkowego dane nie są weryfikowane automatycznie. Jeśli chcesz aktywować konto zaliczkowe dla płatnika VAT z innego kraju Unii Europejskiej niż Czechy, skontaktuj się z nami.

Děkujeme za zpětnou vazbu!