Opłacanie faktur na dopłatę

Wszystkie usługi są płatne z góry, tj. po zamówieniu nowej usługi lub w przypadku jej przedłużenia generowana jest proforma, po opłaceniu której następuje uruchomienie/przedłużenie usługi.

W niektórych przypadkach są generowane faktury na dopłatę:

  • po aktywacji usługi dodatkowej lub zmiany wariantu na wyższy kolejnego dnia roboczego zostaje wygenerowana faktura na dopłatę na kwotę odpowiadającą okresowi korzystania z usługi od dnia aktywacji do daty wygaśnięcia usługi
  • po wykonaniu jednorazowych zadań na podstawie dyspozycji złożonej przez Klienta (przywrócenie danych z kopii zapasowej, praca technika, itp.)

Faktury na dopłatę mogą być opłacane również za pośrednictwem konta zaliczkowego. Działa to w następujący sposób:

  • jeśli na koncie zaliczkowym dostępna jest wystarczająca ilość środków, faktura na dopłatę nie zostaje wystawiona, a opłata jest automatycznie pobrana z konta zaliczkowego – transakcja zostanie rozliczona na fakturze zbiorczej wygenerowanej za dany miesiąc
  • jeśli klient nie posiada aktywnego konta zaliczkowego bądź nie dysponuje wystarczającymi środkami, zostaje wystawiona faktura na dopłatę z 7-dniowym terminem zapłaty

Jeśli chcesz opłacić fakturę na dopłatę przy użyciu konta zaliczkowego w późniejszym terminie, skontaktuj się z nami – pierwotna faktura zostanie anulowana a kwota pobrana z konta zaliczkowego.

W przypadku realizacji jednorazowego zadania sposób płatności można ustalić z naszymi pracownikami.

Děkujeme za zpětnou vazbu!