Konto zaliczkowe – rozliczenie

Wykaz rozliczeń znajdziesz po zalogowaniu się do Panelu Klienta (client.wedos.com) w zakładce faktury i płatności -> konto zaliczkowe -> Rozliczenie.

Przy każdym rozliczeniu generowana jest faktura końcowa zawierająca wykaz opłaconych usług. Na końcu zostaje odjęta kwota wykorzystanego kredytu, tak aby suma końcowa wynosiła 0 CZK.

Jeśli na koncie zaliczkowym istnieją pozycje, które czekają na rozliczenie (płatności za zamówienia, które nie są już blokowane, tj. usługa została już uruchomiona/przedłużona), możesz samodzielnie dokonać rozliczenia, klikając na przycisk rozliczyć.

Rozliczenie jest przeprowadzane także automatycznie jeden raz w danym miesiącu kalendarzowym. Rozliczenie (wystawienie faktury końcowej) następuje w pierwszej połowie kolejnego miesiąca. Faktura jest wysyłana na e-mail kontaktowy Klienta.

Děkujeme za zpětnou vazbu!