Konto zaliczkowe – historia transakcji

Historia transakcji zrealizowanych na koncie zaliczkowym jest dostępna po zalogowaniu się do Panelu Klienta (client.wedos.com) w zakładce faktury i płatności -> Konto zaliczkowe -> Historia transakcji.

Dla każdej transakcji podane są następujące informacje:

  • symbol blokowania płatności (B) – jest widoczny w przypadku, gdy środki zostały użyte do opłacenia zamówienia, ale przedmiotowa usługa nie została jeszcze uruchomiona/przedłużona
  • symbol nierozliczonej płatności (N) – jest widoczny w przypadku, gdy środki zostały użyte do opłacenia zamówienia, ale faktura końcowa nie została jeszcze wygenerowana
  • typ –
  • usługa – rodzaj opłaconej usługi
  • kwota – podana bez VAT
  • opis – opis opłaconej usługi lub komentarz do wpłaty
  • nr zamów. – odpowiada numerowi, pod którym zamówienie jest rejestrowane w systemie księgowym

Stan konta zaliczkowego jest podany jako kwota netto.

W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź wątpliwości odnośnie do transakcji zrealizowanych za pośrednictwem konta zaliczkowego prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

Děkujeme za zpětnou vazbu!