Konto zaliczkowe – dane do faktury

Dane do faktury wprowadzone dla konta zaliczkowego są wykorzystywane przy wystawianiu wszystkich dokumentów księgowych:

  • proform
  • faktur zaliczkowych – generowanych po przyjęciu płatności
  • faktur – stanowiących rozliczenie wykorzystanych środków

Przed pierwszym użyciem konta zaliczkowego konieczne jest wprowadzenie danych do faktury. Dokonasz tego po zalogowaniu się do swojego konta użytkownika (client.wedos.com) w zakładce faktury i płatności -> konto zaliczkowe -> Ustawienia danych do faktury.

Prosimy o staranne wprowadzenie danych do faktury, późniejsza zmiana danych do faktury jest możliwa jedynie za naszym pośrednictwem.

Jeśli chcesz, aby rozliczanie transakcji z konta zaliczkowego było realizowane bez VAT (jesteś płatnikiem VAT w innym kraju niż Czechy), po wprowadzeniu danych do faktury a przed realizacją jakiejkolwiek płatności, skontaktuj się z nami.

Zmiana danych do faktury

Po wygenerowaniu pierwszego dokumentu księgowego (po pierwszym zasileniu konta zaliczkowego) zmiana danych do faktury nie będzie możliwa. Wynika to z faktu, że wszystkie dokumenty: proformy, faktury zaliczkowe i końcowe muszą być wystawione na ten sam podmiot.

W przypadku, gdy konieczne będzie skorygowanie wprowadzonych wcześniej danych (np. adresu, e-maila bądź telefonu), skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, a dane zaktualizujemy.

W przypadku, gdy będzie chodziło o zmianę podmiotu (na zupełnie inną osobę lub firmę), zalecamy założenie dla tego nabywcy nowego konta klienta. Jeśli mimo wszystko chcesz dokonać zmiany podmiotu u już istniejącego konta, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Děkujeme za zpětnou vazbu!