Rezygnacja z usługi

Rodzaje wypowiedzenia

Istnieją 4 sposoby wypowiedzenia usługi:

 1. Anulowanie nowego zamówienia – anulowanie zamówienia na usługę, która nie została jeszcze opłacona, a tym samym nie została jeszcze uruchomiona. W tym przypadku anulowanie zamówienia możliwe jest z poziomu Panelu Klienta, poprzez kliknięcie przycisku anuluj zamówienie, dostępnego w szczegółach konkretnego zamówienia.
   
 2. Wygaśnięcie usługi – usługa już istnieje, ale klient nie jest zainteresowany przedłużeniem jej ważności. Usługa wygaśnie wraz z końcem przedpłaconego okresu rozliczeniowego, a następnie (po dacie wygaśnięcia) zostanie usunięta.
   
 3. Rezygnacja w okresie próbnym ze zwrotem pieniędzy – w przypadku webhostingu, VPS, usługi WEDOS Dysk, WMS, WEDOS CD i WEDOS Cloud możliwe jest wypowiedzenie usługi do 7 dni od jej uruchomienia z gwarancją zwrotu pieniędzy. Okres próbny nie stosuje się do serwerów dedykowanych.
   
 4. Rezygnacja z powodu udokumentowanych, powtarzających się problemów technicznych po stronie operatora – w tym przypadku, możliwe jest wypowiedzenie usługi do 180 dni od jej uruchomienia, konieczne jest jednak szczegółowe udokumentowanie odnotowanych problemów. Zwracana jest proporcjonalna część poniesionych kosztów.

W przypadku domen możliwe jest anulowanie tylko niezapłaconych zamówień. Po zarejestrowaniu lub przedłużeniu domeny nie jest możliwe anulowanie zamówienia, wypowiedzenie usługi ani zwrot pieniędzy.

Złożenie wypowiedzenia

Wypowiedzenie usługi w ww. przypadkach (z wyjątkiem anulacji nowych zamówień] odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Panelu Klienta w szczegółach danej usługi.

Przykład wypowiedzenia webhostingu:

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta (client.wedos.com)
 2. Wybierz zakładkę webhosting
 3. Otwórz szczegóły danego webhostingu
 4. W menu po lewej stronie wybierz Rezygnacja/wygaśnięcie usługi
 5. W formularzu wybierz typ rezygnacji i podaj jej powód. Będziemy wdzięczni za podanie jak najbardziej szczegółowych informacji o problemach, które napotkałeś oraz aspektach, które sprawiły, że zdecydowałeś o rezygnacji z usługi.
 6. Po wysłaniu formularza nasz pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Przykład wypowiedzenia domeny:

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta (client.wedos.com)
 2. Wybierz zakładkę domeny
 3. Otwórz szczegóły danej domeny
 4. W menu po lewej stronie wybierz Rezygnacja/wygaśnięcie usługi
 5. Kliknij przycisk „wygasić“
Děkujeme za zpětnou vazbu!