Zmiana hasła do konta klienta

  Panel Klienta

Formularz zmiany hasła jest dostępny po zalogowaniu się na stronie client.wedos.com w zakładce klient, sekcji zmiana hasła.

W formularzu wprowadź najpierw dotychczasowe (aktualne) hasło (bez jego podania, ustawienie nowego hasła nie będzie możliwe). Następnie dwukrotnie wprowadź nowe hasło. Wymagamy dwukrotnego podania nowego hasła, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Podczas wpisywania hasła, wprowadzane znaki nie są wyświetlane, przez co łatwiej jest zrobić literówkę, której nie jest się świadomym.

Nowe hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, musi zawierać przynajmniej jedną małą i jedną wielką literę alfabetu angielskiego, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny.

WSKAZÓWKA:  Hasło możesz sobie wygenerować. W takim przypadku masz pewność, że będzie ono spełniało powyższe kryteria.

Jeśli wszystko zostanie wprowadzone poprawnie, po kliknięciu przycisku zmień hasło, nastąpi natychmiastowa zmiana hasła. Podczas kolejnego logowania użyj nowego hasła.

UWAGA! Zalecamy zapamiętanie i przechowywanie swoich danych dostępowych (loginu oraz hasła) w sposób bezpieczny, uniemożliwiający pozyskanie tych danych przez osoby nieupoważnione.

Děkujeme za zpětnou vazbu!