Powiadomienia PUSH

  Panel Klienta

Jak działają powiadomienia PUSH

Do wysyłania powiadomień PUSH do zarejestrowanych przeglądarek używamy usługę FCM od firmy Google. W naszym systemie zarządzamy rejestrem zapisanych przeglądarek (ich tokenów). 

W ramach jednego konta klienta można zarejestrować nieograniczoną liczbę przeglądarek, na które będą przesyłane powiadomienia. Aby zarejestrować daną przeglądarkę, która ma otrzymywać powiadomienia, konieczne jest zalogowanie się do Panelu Klienta a na stronie z ustawieniami powiadomień PUSH zarejestrowanie tokena tej przeglądarki (patrz niżej).

Przyjęcie powiadomień w przeglądarce stacjonarnej wymaga, aby przeglądarka internetowa była włączona. Powiadomienie zostanie wyświetlone bez względu na to, czy nasza strona jest otwarta, czy też nie. Jeśli przeglądarka nie jest włączona w chwili wysłania powiadomienia, zostaje ono umieszczone w kolejce, a jego doręczenie następuje po włączeniu przeglądarki (o ile nie upłynie jego ważność). W przeglądarkach mobilnych (Android) powiadomienie zostanie wyświetlone nawet w przypadku, gdy przeglądarka internetowa nie jest aktywna.

Domyślny, a jednocześnie maksymalny okres ważności powiadomienia to 4 tygodnie. Zastrzegamy sobie prawo skrócenia tego okresu w przypadku niektórych powiadomień. Na przykład, w przypadku, gdy treść powiadomienia jest już nieaktualna.

Ustawienie powiadomień PUSH

Ustawienia powiadomień PUSH można zmienić w Panelu Klienta – sekcja Klient, pozycja PUSH notyfikacje w menu po lewej stronie.

Na niniejszej stronie można wprowadzać następujące zmiany:

 • włączenie/wyłączenie przesyłania powiadomień PUSH dla danego konta klienta
 • rejestracja przeglądarki do otrzymywania powiadomień PUSH
 • aktywacja/dezaktywacja przesyłania powiadomień PUSH dla każdej z zarejestrowanych przeglądarek
 • wysłanie powiadomienia testowego do wybranych przeglądarek

Włączenie/wyłączenie wysyłania powiadomień PUSH dla danego konta klienta

Za pomocą tego suwaka włączysz lub wyłączysz wysyłanie powiadomień dla tego konkretnego konta klienta. Wyłączenie powiadomień na koncie klienta, na którym są już zarejestrowane tokeny przeglądarek, spowoduje dezaktywację tych tokenów. Jeśli w chwili aktywacji, któryś z tokenów będzie nieważny, zostanie usunięty z rejestru, a daną przeglądarkę trzeba będzie zarejestrować ponownie. Jeśli powiadomienia PUSH są zakazane na danym koncie klienta, na żaden z zarejestrowanych tokenów nie zostaną przesłane powiadomienia. Nie będzie także możliwa rejestracja kolejnych tokenów przeglądarek.

Rejestracja tokena przeglądarki

Token aktualnej przeglądarki zarejestrujesz w sekcji Ustawienie notyfikacji dla tego konta klienta

Sposób postępowania przy rejestracji tokena:

1. Kliknij zielony przycisk włącz powiadomienia dla tej przeglądarki

2. Pojawi się okno, w którym należy podać nazwę rejestrowanej przeglądarki (dla łatwiejszej identyfikacji, w przypadku rejestracji kilku przeglądarek na jednym koncie klienta)

3. Przeglądarka internetowa poprosi o wyrażenie zgody na przesyłanie powiadomień z naszej strony. Po kliknięciu przycisku Zezwól, token przeglądarki zostanie zarejestrowany.

Po wykonaniu wszystkich opisanych kroków wyświetli się powiadomienie PUSH o pomyślnej rejestracji tokena. Na stronie zostaną wyświetlone informacje o zarejestrowanej przeglądarce. Klikając na dostępny tam przycisk dezaktywować wysyłanie powiadomień dla tej przeglądarki, dokonasz dezaktywacji tokena. Na dezaktywowane tokeny nie będą przesyłane żadne powiadomienia.


UWAGA: Przy rejestracji tokena na telefonie komórkowym skontroluj czy przeglądarka internetowa pozwala na wyświetlanie powiadomień w pasku stanu.


Lista rejestrowanych tokenów przeglądarek

Na końcu strony dostępna jest lista zarejestrowanych na tym koncie tokenów przeglądarek. Jeśli token przeglądarki, w którym wyświetlasz stronę, jest zarejestrowany na tym koncie klienta, będzie podświetlony na zielono. U każdego z rekordów można dokonać następujących operacji:

– wyświetlić okno ze szczegółowymi informacjami o tokenie przeglądarki
– wysłać notyfikację testową z informacjami o rejestrowanej przeglądarce na odpowiedni token przeglądarki
/ – aktywować / dezaktywować token przeglądarki (dezaktywacja tokena nie oznacza jego unieważnienia, dezaktywacja nastąpi jedynie w naszym rejestrze, a na token nie będą wysyłane żadne powiadomienia, możliwa jest ponowna aktywacja tokena)
– usunąć token przeglądarki z rejestru (usunięcie tokena z rejestru nie powoduje jego unieważnienia, nastąpi jedynie usunięcie z naszego rejestru. Na token nie będą wysyłane żadne powiadomienia)

Szczegóły tokena przeglądarki 

Weryfikacja ważności tokena

Za pomocą przycisku zweryfikować ważność tokena (w prawym górnym rogu w szczegółach tokena) możesz sprawdzić jego ważność. Token może stracić ważność na przykład przez to, że w ustawieniach strony w przeglądarce zablokujesz wyświetlanie notyfikacji z naszej strony lub w jakikolwiek inny sposób zmienisz te ustawienia. W przypadku utraty ważności token zostanie automatycznie usunięty z rejestru. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia w przeglądarce, z którą token jest związany, konieczna będzie ponowna rejestracja tokena tej przeglądarki (patrz wyżej)

Ustawienie zakresu notyfikacji

W dolnej części okna ze szczegółami tokena można ustawić zakres powiadomień, które będą przesyłane na daną przeglądarkę.

Obsługiwane przeglądarki

Testowane przeglądarki (aktualne wersje, OS: Windows 7 i wyższe, Linux, Android):

 • Chrome
 • Chrome dla Apple MacOS
 • Firefox
 • Opera (nie dotyczy Opery Mobile)

Powiadomienia PUSH nie będą działać:

 • w Windows XP
 • we wszystkich wersjach Internet Explorera
 • w przeglądarce Edge w wersji starszej niż 17
 • w Apple iOS (iPhone, iPad)
 • w przeglądarce Safari
 • w Blackberry Browser
Děkujeme za zpětnou vazbu!