Lista zamówień w zakładce faktury i rozliczenia

Listę zamówień znajdziesz po zalogowaniu się do Panelu Klienta na stronie client.wedos.com w zakładce Faktury i rozliczenia, sekcja Zamówienia.

Lista zawiera zamówienia nowych usług i ich przedłużenia, zasilenia konta zaliczkowego oraz faktury za usługi dodatkowe.

Lista ta nie zawiera więc wykazu usług hostingowych, a jedynie informacje dotyczące płatności za te usługi. Np. jeśli korzystasz, z którejś z naszych usług, w zakładce faktury i rozliczenia znajdziesz pojedyncze wezwania do zapłaty np. opłaty instalacyjnej czy innych opłat za przedłużenie. Każde zamówienie odpowiada jednej wystawionej przez nas proformie.

Na liście zamówień znajdziesz podstawowe informacje:

Po kliknięciu ikony przy konkretnym zamówieniu zostaną wyświetlone jego szczegóły:

Dla konkretnego zamówienia może być dostępny jeden bądź więcej dokumentów księgowych:

  • proforma
  • faktury zaliczkowe – dokumenty potwierdzające przyjęcie płatności na nasze konto, stanowią potwierdzenie oraz podstawę do rozliczenia VAT
  • faktury – generowane jako potwierdzenie zrealizowania zamówienia/dostarczenia usługi

Kliknięcie na ikonę przy numerze dokumentu spowoduje jego pobranie.

W Panelu Klienta nie można wprowadzać żadnych zmian w zamówieniach. Jeśli chcesz dokonać zmiany w zamówieniu, skontaktuj się z nami.

Děkujeme za zpětnou vazbu!