Klient – usunięcie konta

  Panel Klienta

Użytkownicy zarejestrowani w naszym systemie, mają możliwość samodzielnego usunięcia konta.

Usunięcie konta jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie zawiera:

  • niezakończonego zamówienia jakiejkolwiek usługi
  • aktywnej usługi
  • dodatniego salda na koncie zaliczkowym

W celu usunięcia konta postępuj następująco:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta
  2. Wybierz zakładkę klient
  3. W panelu po lewej stronie kliknij Usunięcie konta
  4. Kliknij przycisk Wyślij kod autoryzacyjny
  5. Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca kod autoryzacyjny. Wprowadź go w formularzu, po czym kliknij przycisk Usuń konto
  6. Po wprowadzeniu poprawnego kodu, zostaniesz wylogowany a Twoje konto usunięte.

Kod autoryzacyjny jest wysyłany na Twój adres e-mail ze względów bezpieczeństwa. Chcemy mieć pewność, że zmiana jest wprowadzona na podstawie dyspozycji osoby uprawnionej (właściciela konta e-mail).

Děkujeme za zpětnou vazbu!