Katalog kontaktów Klienta

  Panel Klienta

Jeśli często zamawiasz nasze usługi, możesz utworzyć kontakt zawierający Twoje dane, które następnie za pomocą jednego kliknięcia wczytasz w formularzu zamówienia. W trakcie składania zamówienia musisz być zalogowany do konta, w którym kontakty zostały zapisane.

Zarządzanie kontaktami w katalogu

Zarządzanie kontaktami dostępnymi w katalogu jest możliwe po zalogowaniu się na client.wedos.com w sekcji klient, zakładka Katalog kontaktów.

Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie aktualnie dostępne kontakty. Po kliknięciu ikony lupy, znajdującej się przy konkretnym kontakcie, zostaną wyświetlone jego szczegóły. Po kliknięciu drugiej ikony przejdziesz do edycji kontaktu.

Po kliknięciu na dodać nowy kontakt zostaniesz przekierowany do formularza umożliwiającego utworzenie nowego kontaktu. Wystarczy wprowadzić dane – obowiązkowe jest podanie tylko formy prawnej, imienia i nazwiska. Uzupełnienie pozostałych danych jest opcjonalne. Kliknięcie przycisku dodaj », spowoduje utworzenie kontaktu.

Uwaga – edycja kontaktu nie spowoduje zmiany danych do faktury u zamówień, w których użyto kontaktu. W przypadku konieczności zmiany danych kontaktowych w którymś z zamówień postępuj wg instrukcji dostępnej tutaj.

Korzystanie z katalogu

W chwili, gdy kontakt będzie dostępny w katalogu, łatwo użyjesz go podczas składania zamówienia. W kroku, gdzie wymagane będzie podanie danych nabywcy, na górze strony wyświetli się lista Twoich kontaktów. Po wybraniu odpowiedniego kontaktu kliknij przycisk wypełnić. Dane zostaną wczytane w formularzu zamówienia. W dalszym ciągu będziesz mógł je w dowolny sposób edytować. Patrz obrazek:

I odwrotnie, w chwili, gdy kontakt nie został jeszcze zapisany w katalogu, ale chcesz, by system zapamiętał wprowadzane dane, na końcu formularza wybierz opcję Zapisać kontakt w katalogu kontaktów. Wybór tej opcji, a następnie wysłanie formularza spowoduje dodanie kontaktu do katalogu. Możesz go użyć następnym razem (bez konieczności jego tworzenia przez Panel Klienta). Patrz obrazek:

Děkujeme za zpětnou vazbu!