Hurtowy transfer domen

  Domeny, Operacje hurtowe

W Panelu Klienta dostępne jest narzędzie umożliwiające wysłanie zlecenia na transfer kilku domen jednocześnie.

W przypadku niektórych domen transfer jest realizowany odpłatnie (transfer jest równoważny z przedłużeniem domeny o 1 rok). W tym przypadku konieczne jest posiadanie dostatecznego kredytu na koncie zaliczkowym. Bez aktywnego i zasilonego konta zaliczkowego realizacja hurtowego transferu domen nie będzie możliwa. 

Domeny CZ

 • Zacznij od uzyskania haseł autoryzacyjnych domen. Możesz przesłać je sobie hurtowo za naszym pośrednictwem, patrz tutaj Hasła autoryzacyjne domen
 • Transfer będzie zrealizowany natychmiast
 • Transfer jest bezpłatny. Nie dojdzie do ograniczenia dostępności ani zmiany okresu ważności domeny
 • więcej o transferze domen .CZ

Domeny globalne

 • Zacznij od uzyskania hasła autoryzacyjnego od aktualnego rejestratora
 • Po rozpoczęciu transferu na e-mail Abonenta domeny zostanie wysłana prośba o potwierdzenie zmiany
 • Transfer trwa zazwyczaj 7 dni od potwierdzenia
 • Za transfer pobierana jest opłata w wysokości rocznego abonamentu, domena zostanie przedłużona o 1 rok
 • więcej o transferze domen globalnych

Domeny EU

 • Rozpocznij od uzyskania hasła autoryzacyjnego od aktualnego rejestratora
 • Transfer trwa zazwyczaj do 1 dnia roboczego
 • Za transfer pobierana jest opłata w wysokości rocznego abonamentu, domena zostanie przedłużona o 1 rok
 • więcej o transferze domen EU

Sposób postępowania przy transferze hurtowym

 1. Upewnij się, że na koncie zaliczkowym masz wystarczający kredyt (w przypadku, gdy chcesz przetransferować domeny, które wymagają uiszczenia opłaty za przedłużenie o 1 rok).
 2. Panelu Klienta przejdź do zakładki domeny.
 3. Następnie w menu po lewej stronie kliknij na Transfer hurtowy.
 4. W pierwszym kroku zamówienia wprowadź nazwy domen, po jednej domenie w każdym wierszu. Możesz też wprowadzić hasła autoryzacyjne domen (zawsze w tym samym wierszu, oddzielone od nazwy domeny spacją).
 5. W kolejnym kroku skontroluj listę domen i uzupełnij brakujące hasła autoryzacyjne. Wyświetli się całkowita kwota za transfer. Konieczne będzie zaakceptowanie aktualnych warunków dotyczących domen.
 6. W trzecim kroku jeszcze raz wszystko skontroluj.

Po potwierdzeniu transfer domen zostanie rozpoczęty. Na stronie możesz śledzić aktualny status transferu każdej z domen.

Alternatywą tych hurtowych operacji jest użycie interfejsu API dostępnego przez Panel Klienta.

Děkujeme za zpětnou vazbu!