Użytkownicy uprawnieni

Ustawienie użytkownika uprawnionego pozwala na udostępnienie swoich usług w innym koncie klienta. Dzięki temu nie musisz już udostępniać swoich danych dostępowych np. swojemu webmasterowi, wystarczy, że dodasz go jako użytkownika uprawnionego a będzie mógł ustawić Twój hosting za pośrednictwem swojego konta klienta. Klient będzie widział pozycje udostępnione przez innego użytkownika na swoim koncie (usługi, faktury, DNS …) w poszczególnych sekcjach Panelu Klienta w tabelach pod listą swoich usług.  Udostępnionymi usługami/pozycjami może zarządzać w ten sam sposób jak usługami bezpośrednio zarejestrowanymi na jego koncie.

Oczywistością jest, że osoba zyskująca dostęp do Twoich usług powinna być kimś zaufanym – może z nimi bowiem zrobić praktycznie wszystko.

Kategorie usług, które mogą zostać udostępnione:

 • Domeny
 • Webhosting
 • WEDOS Dysk
 • Serwery wirtualne
 • Serwery dedykowane
 • VPS ON
 • WMS
 • DNS
 • Faktury i płatności
 • Konto zaliczkowe

Uprawnienia możesz ustawić dla wszystkich swoich domen lub jedynie dla części z nich, włącznie z opcjonalnym ustawieniem uprawnień do zarządzania usługami, które zostaną uruchomione w danej kategorii w przyszłości. 

Aby dodać użytkownika uprawnionego, postępuj następująco:

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta https://client.wedos.com
 2. W zakładce „Klient” przejdź do sekcji  „Użytkownicy uprawnieni
 3. Za pomocą przycisku „dodać uprawnionego użytkownika” zostaniesz przekierowany do formularza umożliwiającego dodanie użytkownika („ID konta klienta” a „Login klienta”
 4. W formularzu „Przyznane uprawnienia” wybierz kategorie usług, dla których chcesz ustawić uprawnienia. Aby potwierdzić, kliknij przycisk „Dodaj”
 5. W tabeli „Ustawienia uprawnień” wybierz poszczególne usługi, dla których chcesz ustawić uprawnienia. 
 6. Przed zapisaniem zmian możesz też ustawić uprawnienia dla usług, które zostaną uruchomione w danej kategorii w przyszłości „Wszystkim przyszłym obiektom w tej kategorii ustawić prawo:”
 7. Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Zapisz uprawnienia

Po zapisaniu zmian użytkownik, któremu zostało przyznane uprawnienie, zobaczy usługi na swoim koncie Klienta.

Děkujeme za zpětnou vazbu!