Przedłużenie domen, wygaśnięcie

Każda domena ma określoną datę wygaśnięcia, tj. dzień, gdy kończy się ważność usługi (koniec okresu przedpłaconego). Jeśli nadal chcesz korzystać z domeny, konieczne będzie dokonanie płatności przed aktualną datą wygaśnięcia.

Jeśli nie dojdzie do przedłużenia, domena w zależności od konkretnej TLD (końcówki) zostanie zawieszona, a następnie zupełnie usunięta.

Jeśli nie ustawiono inaczej, nasz system automatycznie wygeneruje zamówienie przedłużenia 30 dni przed datą wygaśnięcia każdej z domen i wyśle proformę na e-mail kontaktowy klienta.

Zmiana ustawień postępowania przed wygaśnięciem usługi jest możliwa, patrz Ustawienia wygasania i przedłużenia usług.

Manualne wygenerowanie zamówienia przedłużenia

Zamówienie przedłużenia domeny można wygenerować kiedykolwiek. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta, przejdź do zakładki domeny, a następnie w szczegółach konkretnej usługi wybierz sekcje Przedłużenie domeny (menu po lewej stronie). W formularzu wybierz liczbę lat, o które ma zostać przedłużona domena. Wygenerowana proforma zostanie przesłana na e-mail podany w danych do faktury. Przedłużenie usługi możesz także opłacić za pośrednictwem konta zaliczkowego (jeśli aktywowałeś je wcześniej i posiadasz dostateczną ilość środków).

Za pośrednictwem Panelu Klienta możliwe jest również hurtowe przedłużenie domen jak również zarządzanie domenami przez interfejs API.

Děkujeme za zpětnou vazbu!