Nowe domeny gTLD – zmiana Abonenta domeny

  Domeny

Kilka istotnych informacji na początek:

 • Zmiana Abonenta nie powoduje wprowadzenia żadnych innych zmian u domeny, dostępność domeny nie zostanie w żaden sposób ograniczona (serwery DNS pozostają te same).
 • Zmiana Abonenta nie oznacza przeniesienia domeny na konto innego klienta. Aby tego dokonać, postępuj wg instrukcji: Przeniesienie usług między kontami.
 • Zmianie nie ulegną także dane do faktury (w razie potrzeby można je zmienić poprzez zmianę danych do faktury).

Utworzenie zlecenia na zmianę Abonenta domeny

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta
 2. Przejdź do zakładki Domeny
 3. Otwórz szczegóły domeny, u której chcesz dokonać zmiany
 4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Zmiana Abonenta
 5. Wyświetli się formularz, w którym dostępne będą dwie opcje:
  • A. Ustawić istniejący kontakt – wprowadź identyfikator danego kontaktu (np. jeśli masz już u nas domenę zarejestrowaną na tego Abonenta). Kontakt możesz również wczytać z listy, która wyświetli się po wybraniu tej opcji.  
  • B. Utworzyć i ustawić nowy kontakt – wybierz tę opcję, jeśli nie utworzyłeś u nas żadnego kontaktu lub chcesz utworzyć zupełnie nowy. Zostanie wyświetlony formularz do wprowadzenia danych nowego kontaktu (tj. kontaktu nowego Abonenta domeny)
 6. Wprowadzenie zmiany Abonenta domeny wymaga znajomości hasła autoryzacyjnego – możesz poprosić o jego przesłanie, klikając na przycisk wysłać hasło (hasło zostanie przesłane na e-mail aktualnego Abonenta domeny).
 7. Po wprowadzeniu hasła autoryzacyjnego oraz akceptacji warunków wystarczy kliknąć Wyślij.
Kroki 1 aż 3, logowanie i wybór konkretnej domeny
Kroki 4 aż 7, formularz zmiany Abonenta domeny

Potwierdzenie wygenerowanego zlecenia na zmianę Abonenta domeny

Aktualny Abonent

 1. Na e-mail aktualnego Abonenta zostanie wysłana wiadomość z linkiem do formularza do potwierdzenia (lub anulowania) zmiany Abonenta.
 2. Uwaga! Zlecenie jest ważne jedynie 5 dni. Potem jego ważność wygasa.
  • Jeśli ważność zlecenia wygasła, konieczne będzie jego powtórne utworzenie
 3. Formularz zawiera zestawienie danych, włącznie z możliwością potwierdzenia lub anulowania zlecenia. W ramach formularza dostępna jest także opcja anulowania blokady domeny, którą zgodnie z zasadami ICANN jesteśmy zobowiązani po potwierdzeniu zmiany Abonenta na 60 dni ustawić. Abonent domeny ma możliwość anulacji ustawienia blokady, poprzez wybór tej opcji.

Nowy Abonent

 1. Po potwierdzeniu zmiany przez aktualnego Abonenta domeny, na e-mail nowego Abonenta zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia (lub anulowania) zmian.
 2. Uwaga! Zlecenie jest ważne jedynie 5 dni. Potem jego ważność wygasa.
  • Jeśli ważność zlecenia wygasła, konieczne będzie jego powtórne utworzenie
 3. Po kliknięciu linka z e-maila zostanie wyświetlony formularz, który będzie zawierał zestawienie wszystkich danych i ustawień.
 4. Nowy Abonent może dokonać potwierdzenia, na podstawie którego w ciągu kilku minut zostanie wprowadzona zmiana Abonenta w rejestrze lub anulowania, co jest równoważne z odrzuceniem zlecenia.
 5. Na zakończenie aktualny oraz nowy Abonent domeny otrzymają e-mail informujący o wprowadzeniu zmiany.  

W ramach formularza do potwierdzenia zmiany ze strony nowego Abonenta następuje również jego automatyczna weryfikacja, o ile dane nowego Abonenta nie zostały dotychczas zweryfikowane. Szczegółowe informacje na temat weryfikacji Abonenta domeny zawarliśmy w artykule Nowe domeny gTLD – weryfikacja Abonenta domeny.

Děkujeme za zpětnou vazbu!