Hurtowe przedłużenie domen

  Domeny, Operacje hurtowe

W Panelu Klienta dostępne jest narzędzie, za pomocą którego w prosty sposób przedłużysz większą liczbę domen jednocześnie.

Hurtowe przedłużenie jest możliwe, w przypadku gdy dysponujesz wystarczającą ilością środków na koncie zaliczkowym. Skorzystanie z tej opcji bez konta zaliczkowego nie jest możliwe.

Postępuj w następujący sposób:

  1. Panelu Klienta wybierz zakładkę domeny.
  2. Na liście domen oznacz domeny, które mają zostać przedłużone. Pod tabelą z listą domen, z listy rozwijanej wybierz opcję przedłużenie,  a następnie zatwierdź przyciskiem wykonaj.
  3. W kolejnym kroku zobaczysz listę wybranych wcześniej domen, dla każdej z nich za pomocą listy rozwijanej możesz określić liczbę lat przedłużenia. Domyślną wartością jest je 1 rok.
  4. W trzecim kroku ponownie zobaczysz listę domen, włącznie z cenami za każdą z nich oraz ceną całkowitą za wszystkie domeny. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk Zakończ.

Po potwierdzeniu procedura przedłużania domen zostanie rozpoczęta. Na stronie możesz śledzić postęp procesu oraz wynik, dla każdej z domen.

Alternatywą dla operacji hurtowych dostępnych za pośrednictwem Panelu Klienta jest użycie interfejsu API.

Děkujeme za zpětnou vazbu!