Zwiększone bezpieczeństwo domen .cz w bazie danych CZ.NIC

  Domeny, Domeny .CZ

Abonenci domen .CZ mogą zablokować wprowadzanie zmian w danych o domenach, w kontaktach i zestawie serwerów DNS. Celem tego ulepszenia jest między innymi zwiększenie bezpieczeństwa informacji o Abonentach oraz systemie rejestracji i administracji domenami .CZ.

Osoby zainteresowane mogą wnioskować o zablokowanie zmian u domeny, kontaktu lub zestawu serwerów DNS za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.nic.cz. Oryginał wniosku opatrzony poświadczonym urzędowo podpisem, lub certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać pocztą. Procedura ewentualnego odblokowania jest identyczna.

Czemu to służy?

Blokada, może zapobiec kradzieży domeny, wprowadzeniu zmiany danych lub zmiany serwerów DNS.

W WEDOS zmiana Abonenta domeny jest dokonywana na podstawie wniosku opatrzonego podpisami poświadczonymi urzędowo, lub elektronicznie, przez e-mail i SMS. Przy zmianie Abonenta dbamy o maksymalne bezpieczeństwo. U innych rejestratorów zmiany jest możliwa przez e-mail, lub poprzez jedno kliknięcie w administracji. Tego typu rozwiązania są w naszej opinii niewystarczające, dlatego zalecamy zablokowanie wprowadzania zmian u ważnych domen. Za pośrednictwem Panelu Klienta, a to zarówno u nas jak i u innych rejestratorów, możliwe jest m.in. dokonanie zmiany serwerów DNS, których niewłaściwe ustawienie może doprowadzić do nadużycia lub niedostępności domeny. Pozyskanie danych dostępowych przez osobę nieuprawnioną lub niewłaściwe wykorzystanie e-maila kontaktowego może się przyczynić do wystąpienia poważnych problemów.

Możesz wybrać czy chcesz zablokować:

  • wprowadzanie jakichkolwiek zmian u domeny, w kontakcie lub w serwerach DNS, dzięki czemu zapobiegniesz zmianie Abonenta lub nadużyciu domeny
  • transfer – możliwość zmiany rejestratora (na przykład od nas do innego rejestratora, gdzie do przywłaszczenia domeny wystarczy tylko dostęp do e-maila)
Děkujeme za zpětnou vazbu!