Ustawienie DNS na usługi

  Domeny, Administracja

W Panelu Klienta w szczegółach konkretnej domeny możesz w prosty sposób ustawić rekordy DNS, które skierują ją na jedną z posiadanych u nas usług. Zmiany ustawień dokonasz w sekcji Ustawienia rekordów DNS usługi.

Możliwe ustawienia

Webhosting

Webhosting lub alias zamówiony dla danej domeny. Zostaną zmienione rekordy A, AAAA, CNAME i MX domeny, pozostałe rekordy domeny pozostaną niezmienione.

Serverhosting

VPS lub serwery dedykowane – dla każdego VPS można ustawić jeden z jego adresów IP. Zostaną zmienione rekordy A domeny, pozostałe rekordy domeny pozostaną bez zmian.

Pozostałe opcje

  • miniweb – ustawienie DNS na miniweb domeny, jeśli został aktywowany
  • strona główna – skierowanie na stronę domyślną, ustawioną po zarejestrowaniu domeny

Przykład

Děkujeme za zpětnou vazbu!