Przeniesienie Twoich usług z innego konta WEDOS

Przeniesienie domeny z innego konta WEDOS

W przypadku przenoszenia domeny z innego konta może wystąpić wiele przypadków, w których będziemy Ci w stanie pomóc. Mogą jednak nastać i sytuacje, które nawet dla nas są nierozwiązywalne.

Aby przenieść usługi pomiędzy kontami WEDOS, konieczne jest posiadanie konta użytkownika. W razie potrzeby nowe konto założysz tutaj.

Porozumienie z aktualnym administratorem Twojej strony

Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie porozumienia z aktualnym administratorem Twojej strony, tj. osobą, której zleciłeś zamówienie usług, a z którą w idealnym przypadku zawarłeś umowę. Jeśli porozumienie jest możliwe, wystarczy, że swojemu administratorowi prześlesz instrukcje dotyczące transferu usług.

Domena znajduje się na koncie innej osoby, ale została zaregistrowana na mój e-mail

Informacje o Abonencie domeny, np. w przypadku domeny .cz, możesz skontrolować na stronie Rejestru nic.cz. Po wprowadzeniu nazwy domeny, informacje o Abonencie znajdziesz pod pozycją „Držitel”. Szczegółowe dane, w tym e-mail Abonenta wyświetlą się po kliknięciu nazwy kontaktu Abonenta. Dane te mogą być ukryte.

Rejestry tego typu istnieją także dla domen .eu, .pl i domen globalnych:

Jeśli e-mail widoczny w kontakcie Abonenta domeny jest dla Ciebie dostępny, możesz skorzystać z instrukcji na transfer domeny za pomocą hasła autoryzacyjnego. Jeśli e-mail jest ukryty, skontaktuj się z nami.

Domena jest zarejestrowana na moje dane, ale e-mail jest administratora

Jeśli w kontakcie Abonenta domeny widnieją Twoje dane, a jedynie e-mail jest Twojego administratora, masz dwie możliwości:

  1. Porozumienie z administratorem lub wymaganie wywiązania się z zawartej między Wami umowy.
  2. Zmiana na podstawie wniosku poświadczonego urzędowo przesłanego na nasz adres. Sposób postępowania w tym przypadku jest następujący:
    • Założenie konta użytkownika WEDOS, na które zostanie przeniesiona domena. Konto możesz założyć tutaj
    • Utworzenie nowego kontaktu dla domeny. Narzędzie umożliwiające utworzenie nowego kontaktu jest dostępne po zalogowaniu się do Panelu Klienta w zakładce „Domeny”. W menu po lewej stronie, w sekcji odpowiedniej dla domeny o danej końcówce CZ, EU, PL bądź domeny globalnej wybierz „Utwórz kontakt”. Zostaniesz przekierowany do strony z formularzem umożliwiającym utworzenie kontaktu.

W przypadku, gdy dysponujesz kontaktem dla domeny CZEU, PL lub domeny globalnej, który zawiera aktualne dane, nie ma konieczności wytwarzania nowego kontaktu. Możesz skorzystać z istniejącego już kontaktu.

Wniosek możesz napisać własnymi słowami. Możesz w nim zawrzeć prośbę o wykonanie kilku operacji (zmiana Abonenta, przeniesienie na inne konto, …). Jeśli nie jesteś pewien jak postępować, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Przykładowy wzór wniosku

Niniejszym proszę o zmianę Abonenta domeny xyz.tld. Kontakt nowego Abonenta to: WEDOS-XYT-12345. Proszę również o przesunięcie domeny na konto ID 123456.

Następnie oryginał wniosku opatrzonego podpisem poświadczonym urzędowo prześlij na nasz adres:

WEDOS Internet, a.s.
dział domen
ul. Masarykova 1230
37341 Hluboká nad Vltavou
Czechy

Jeśli Abonentem domeny jest osoba prawna, wniosek musi zostać potwierdzony przez organ statutowy bądź pełnomocnika upoważnionego do jej reprezentowania. W takim przypadku do urzędowo poświadczonego podpisu musi zostać dołączona kopia wypisu z KRS lub inny dokument potwierdzający uprawnienia podpisanej osoby.

Domena jest kompletnie rejestrowana na administratora strony

Jeśli domena jest kompletnie rejestrowana na administratora, a porozumienie się z nim nie jest możliwe, nie będziemy Ci w stanie pomóc. W takim przypadku Abonentem domeny jest administrator i tylko on może decydować o sposobie wykorzystania domeny. Sprawę należy rozwiązać drogą sądową, wnosząc pozew przeciwko administratorowi Twojej strony. Na podstawie orzeczenia sądu możemy przenieść domenę na inne konto.

Przeniesienie webhostingu na inne konto

Posiadam dostęp do FTP

Jeśli masz dostęp do konta FTP, możesz pobrać swoje dane, a następnie nagrać je na nowym webhostingu. Do połączenia z FTP możesz użyć np. programu FileZilla.

Możemy to wykonać za Ciebie. Realizacja usługi jest jednak odpłatna. Koszt jest identyczny jak w przypadku odpłatnego przeniesienia strony od konkurencji. Cena transferu (500 czk netto) obejmuje przeniesienie danych domeny głównej i jednej subdomeny. Wszystko ponadto zostanie wycenione jako nowy transfer.

Możliwe problemy przy zamawianiu nowego webhostingu

Jeśli w naszym systemie istnieje już webhosting o identycznej nazwie, zamówienie nowego webhostingu nie będzie możliwe. Rozwiązaniem tego problemu jest zmiana nazwy istniejącego już webhostingu. W tym przypadku skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  • Aby zmiana nazwy u istniejącego webhostingu mogła zostać wprowadzona, musisz udowodnić, że jesteś właścicielem domeny. Jest to możliwe na dwa sposoby. Jeśli jesteśmy rejestratorem domeny, wystarczy, że będzie ona dostępna na Twoim koncie klienta.
  • Jeśli nie jesteśmy rejestratorem domeny, konieczne będzie zweryfikowanie jej własności. W tym przypadku skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Nie mam żadnych dostępów

W tym przypadku nie jesteśmy Ci w stanie pomóc.Sprawę należy rozwiązać drogą sądową, wnosząc pozew przeciwko administratorowi Twojej strony.

Przeniesienie e-maili z pierwotnego webhostingu

Posiadam dostęp do skrzynek e-mail

Jeśli posiadasz dostęp do skrzynek e-mail, przeniesienie wiadomości nie będzie stanowiło problemu. W tym celu możesz skorzystać z webmaila lub klienta poczty.

Przeniesienie e-maili jest możliwe za naszym pośrednictwem. Realizacja tej usługi jest odpłatna, a jej koszt to 300 czk/netto za jedną skrzynkę.

Nie mam dostępu do skrzynek e-mail

Jeśli nie masz dostępu do e-maili lub dane dostępowe zostały zmienione przez administratora, nie jesteśmy Ci w stanie pomóc. Sprawę należy rozwiązać drogą sądową, wnosząc pozew przeciwko administratorowi Twojej strony.

Děkujeme za zpětnou vazbu!