Domeny globalne – transfer

  Domeny, Domeny globalne

Przy transferze domen globalnych (gTLD) wymagane jest podanie kompletnych danych Abonenta domeny. Transfer domeny jest równoważny z przedłużeniem domeny o 1 rok, dlatego też konieczne jest uregulowanie opłaty w wysokości rocznego abonamentu. Transfer domeny nie spowoduje wystąpienia innych zmian, takich jak np. zmiana serwerów DNS.

Transfer domeny będzie możliwy przy spełnieniu następujących kryteriów:

 • do wygaśnięcia domeny pozostało co najmniej 10 dni
 • upłynęło co najmniej 60 dni od rejestracji, transferu lub zmiany Abonenta domeny
 • domena jest odblokowana przez aktualnego rejestratora (nie może mieć statusu LOCK, ClientTransferProhibited itd.)
 • aktualny rejestrator udostępnił CI hasło autoryzacyjne domeny (AUTH-ID)

Jeśli chcesz przetransferować kilka domen jednocześnie, możesz skorzystać z opcji hurtowego transferu domen, a do zarządzania domenami użyć interfejsu API.

Aby przetransferować domenę, postępuj następująco:

 1. Skontaktuj się z aktualnym rejestratorem domeny i poproś o udostępnienie hasła autoryzacyjnego domeny (AUTH-ID) oraz jej odblokowanie na potrzeby transferu.
 2. Wypełnij formularz zamówienia transferu domeny na naszej stronie.
 3. W drugim kroku zamówienia zostaniesz poproszony o podanie hasła autoryzacyjnego.
 4. Po złożeniu zamówienia, na podany e-mail zostanie Ci przesłana proforma z danymi do płatności za transfer (przedłużenie domeny o 1 rok).
 5. Transfer domeny zostanie rozpoczęty po przyjęciu płatności na nasze konto.

Podczas transferu na e-mail Abonenta zostaną wysłane 2 wiadomości:

 • prośba o potwierdzenie zmiany od nowego rejestratora tj.  ASCIO Technologies (za pośrednictwem tej firmy dokonujemy rejestracji gTLD), e-mail będzie przesłany w języku angielskim, temat wiadomości: „Initial Authorization for…”.
 • prośba o potwierdzenie zmiany od aktualnego rejestratora

Postępuj wg instrukcji przesłanych w ww. e-mailach. Zazwyczaj konieczne jest kliknięcie linka, a następnie potwierdzenie transferu przyciskiem.

Z powyższego wynika, że kontakt Abonenta domeny musi zawierać poprawny adres e-mail, na który będą przesyłane e-maile. Na e-mail Abonenta domeny jest przesyłane m.in. hasło autoryzacyjne domeny oraz e-mail z linkiem do potwierdzenia transferu.

Jeśli w kontakcie Abonenta widnieje nieprawidłowy adres e-mail, konieczne będzie uprzednie wprowadzenie zmiany u aktualnego rejestratora.

Jeśli adres e-mail jest poprawny, sprawdź, czy wiadomość nie została umieszczona w folderze SPAM.

UWAGA! Transfer zostanie rozpoczęty po opłaceniu całkowitej kwoty zamówienia. Jeśli zbliża się data wygaśnięcia domeny, nie zwlekaj z przetransferowaniem i dopełnij wszystkich formalności jak najszybciej.

Przy spełnieniu wszystkich kryteriów transfer trwa zazwyczaj 1 tydzień.

UWAGA! W trakcie przetwarzania zlecenia transferu nie jest możliwe wprowadzanie jakichkolwiek zmian u domeny, w tym np. zmiany DNS. Jeśli wraz z transferem potrzebujesz jak najszybciej zmienić także serwery DNS, dokonaj tej zmiany u aktualnego rejestratora jeszcze przed rozpoczęciem transferu.

Po pomyślnym przetransferowaniu konieczne będzie dokonanie weryfikacji danych Abonenta domeny. Weryfikacja danych odbywa się przez kliknięcie linka do potwierdzenia danych z wiadomości przesłanej na e-mail Abonenta domeny. Nadawcą e-maila jest Ascio (wiadomość jest przesyłana z adresu reminder@registrant-verification.com). Potwierdzenia należy dokonać do 15 dni od transferu, w innym przypadku rejestracja domeny zostanie wstrzymana, a domena pozostanie nieaktywna (więcej o weryfikacji danych kontaktowych).

Brak przedłużenia domeny gTLD o 1 rok po jej transferze

W niektórych przypadkach może dojść do sytuacji, że domena gTLD nie zostanie przedłużona o kolejny rok, pomimo że płatność za transfer została zrealizowana. Taka sytuacja może mieć miejsce w chwili, gdy domena przed rozpoczęciem transferu posiadała status Auto-Renew Grace Period (ARGP). Status ARGP zostaje ustawiony natychmiast po wygaśnięciu domeny, kolejnego dnia po wygaśnięciu następuje automatyczne przedłużenie domeny o 1 rok. Opłata za przedłużenie jest fakturowana aktualnemu rejestratorowi (pierwotnemu rejestratorowi) domeny. Jeśli w tym momencie dojdzie do transferu do innego rejestratora (nowego rejestratora) to:

 1. opłata za automatyczne przedłużenie w ARGP zostanie zwrócona aktualnemu rejestratorowi, a okres ważności domeny zostanie pomniejszony o 1 rok
 2. w wyniku transferu dojdzie do przedłużenia domeny o jeden rok, które opłaci nowy rejestrator

Wynika z tego, że w ostatecznym rozrachunku domena zostanie przedłużona tylko o 1 rok, a nie o 2 lata, a Abonent domeny miałby domagać się zwrotu płatności za przedłużenie od aktualnego (pierwotnego) rejestratora, któremu opłata została zwrócona w związku z transferem domeny w ARGP. Oficjalne wyjaśnienie w języku angielskim jest dostępne tutaj: https://www.icann.org/news/advisory-2002-06-06-en

W przypadku jakichkolwiek pytań czy komplikacji skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Děkujeme za zpětnou vazbu!