Domena SK – informacje podstawowe

  Domeny, Domeny .SK

Abonentem domeny SK może stać się jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna niezależnie od narodowości, o ile posiada adres korespondencyjny na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej, kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Lista wszystkich krajów, które spełniają ten warunek, jest dostępna tutaj.

W przypadku osób fizycznych możliwe jest w kontakcie Abonenta podanie daty urodzenia w formacie RRRR-MM-DD. W przypadku osób prawnych możliwe jest podanie numeru REGON.

Przy rejestracji, transferze i zmianie Abonenta wymagana jest akceptacja Zasad udostępniania domen w domenie najwyższego poziomu .SK. Transfer czy zmiana Abonenta domeny .SK wymaga znajomości hasła autoryzacyjnego, które jest udostępnianie przez aktualnego rejestratora domeny.

Domenę .SK można zarejestrować na okres 1-10 lat i dowolnie przedłużać aż do okresu 10 lat. Łączny okres subskrypcji domeny .SK nie może przekraczać 10 lat.

Transfer domeny jest równoważny z przedłużeniem domeny o 1 rok, dlatego też konieczne jest uregulowanie opłaty w wysokości rocznego abonamentu. Za sam transfer nie są pobierane żadne inne opłaty.

Po upłynięciu ważności domeny rozpoczyna się 40-dniowy okres kwarantanny, w trakcie którego możliwe jest przedłużenie oraz transfer domeny. Nie jest jednak możliwe wprowadzenie innych zmian (zmiana kontaktów domeny, zmiana serwerów DNS, …). Domena znajdująca się w kwarantannie nie jest delegowana na DNS, w związku z czym nie jest dostępna na Internecie. Domena .SK objęta kwarantanną jest ponownie dostępna na Internecie w ciągu 48 godzin od przedłużenia. W przypadku, że w okresie ochronnym nie dojdzie do przedłużenia, kolejnego dnia po upłynięciu kwarantanny następuje usunięcie domeny i przywrócenie jej do puli nazw wolnych – może ją zarejestrować ktokolwiek.

Wprowadzenie zmian u domeny (poza transferem z jednoczesnym przedłużeniem) jest darmowe i możliwe online po zalogowaniu się do Panelu Klienta WEDOS.

Děkujeme za zpětnou vazbu!