WEDOS DNS – wzory domen

  DNS, WEDOS DNS

Wzory domen są idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy posiadasz większą liczbę domen, których rekordy DNS są identyczne. Zamiast ręcznie dodawać poszczególne rekordy DNS dla każdej z domen, utwórz wzór, którego użyjesz przy dodawaniu domeny do DNS.

Wzorami DNS możesz zarządzać po zalogowaniu się do Panelu Klienta, w zakładce DNS, w sekcji Wzory (opcja dostępna w menu po lewej stronie).

Każdy ze wzorów możesz dowolnie nazwać, dla łatwiejszej identyfikacji.

W ramach wzoru możesz ustawić wychodzący AXFR (zezwolić/zakazać) oraz dodać uprawnione adresy IP.

Tak samo jak w przypadku domeny, we wzorze możesz edytować rekordy DNS. Dodatkowo w wartości rekordu, w którym powinna zostać 25.09.2020 wprowadzona nazwa domeny, możesz umieścić zastępczy łańcuch (domain), który przy użyciu wzoru zostanie zastąpiony nazwą domeny.

Przykład rekordu wzoru:

webmail CNAME mail.(domain)

po dodaniu domeny example.com z użyciem tego wzoru zostanie zastąpiony:

webmail CNAME mail.example.com

W formularzu dodania domeny do DNS dostępna będzie lista rozwijana zawierająca przygotowane przez Ciebie wzory.

Wzoru możesz użyć tylko przy dodawaniu domeny do DNS, jego użycie u istniejącej domeny nie jest możliwe – w takim przypadku konieczne będzie usunięcie, a następnie ponowne dodanie domeny do DNS.

Děkujeme za zpětnou vazbu!