WEDOS DNS – rekordy domeny

  DNS, WEDOS DNS

Listę domen dodanych do DNS znajdziesz po zalogowaniu się do Panelu Klienta w zakładce DNS. Otwórz szczegóły konkretnej domeny, a następnie przejdź do sekcji Rekordy DNS.

Dodatkowe informacje znajdziesz w artykule: WEDOS DNS – informacje podstawowe

Instrukcje odnoszą się jedynie do domen podstawowych. W przypadku domen zapasowych rekordy DNS są pobierane z innego serwera DNS. Zarządzanie nimi za pośrednictwem naszej administracji nie jest więc możliwe.

Wyświetli się lista rekordów DNS danej domeny. Dla każdego rekordu podano:

 • nazwa – zależna od domeny
  • pusta nazwa = rekord bezpośrednio dla danej domeny
  • w innym przypadku nazwa subdomeny
 • TTL – ważność rekordu w cache (sekundy), zazwyczaj 3600 s (tj. 1 godzina)
 • typ rekordu
 • wartość rekordu

Aby dodać nowy rekord, kliknij przycisk „nowy rekord„. Wyświetli się formularz, do którego wprowadzisz wymagane informacje. Kliknięcie ikony czerwonego krzyżyka spowoduje usunięcie danego rekordu.

Sposób zapisu rekordów i ograniczenia

 • wprowadzana w rekordzie nazwa jest zależna od domeny (nazwa subdomeny lub pusta wartość)
 • nazwy domeny wprowadzane w wartości rekordu DNS muszą być bezwzględne (nawet jeśli odnoszą się do jednej domeny) i bez kropki na końcu
 • dla domeny nie podaje się jej własnych rekordów NS (jedynie dla subdomen)
 • można używać gwiazdki, również dla subdomen na wielu poziomach (gwiazdka może być conajwyżej jedna však musí být vždy nejvýše jedna zcela vlevo)
 • rekordy o identycznej nazwie i typie muszą mieć identyczne TTL
 • dodanie rekordu CNAME dla samej domeny nie jest możliwe (jedynie dla subdomen)
 • nelze vložit jakýkoliv záznam pro název, ke kterému existuje CNAME záznam (tedy je aliasem jiné domény)
 • nie mogą istnieć dwa identyczne rekordy
 • při zápisu nezáleží na velikosti znaků
 • zmiana nazwy i typu istniejącego rekordu nie jest możliwa, w razie potrzeby usuń dany rekord, a następnie dodaj go ponownie

Typy rekordów i przykłady

Rekord A do podania adresu IPv4:

3600  A  81.2.199.19
www 3600 A 81.2.199.20
www 3600 A 81.2.199.30
doma 3600 A 10.0.0.1
* 3600 A 10.0.0.2
*.doma 3600 A 10.0.0.3

Rekord AAAA do podania adresu IPv6:

www  3600  AAAA  2001:1488:0:3::2
doma 3600 AAAA 2001:678:10::1

Rekord CNAME dla aliasów, wartością musi być bezwzględna nazwa domeny (bez kropki na końcu):

doma    3600  A    1.2.3.4
takydoma 3600 CNAME doma.wedos.cz

Rekord MX do podania nazwy serwera poczty, przed nazwą należy podać priorytet, nie ma możliwości podania adresu IP, należy wprowadzić bezwzględną nazwę domeny.

Syntaxe: priorytet + spacja + nazwa serwera (bez kropki na końcu)

3600  MX  10 mail.wedos.cz
3600 MX 100 zaloha.wedos.cz
mail 3600 A 10.0.0.1
zaloha 3600 A 10.0.0.2

Rekord NS do oddelegowania subdomeny na inny serwer DNS (nazwy podaje się bez kropki na końcu):

subdomena  3600  NS  ns.wedos.com
subdomena 3600 NS ns.wedos.org

Rekordy TXT dla różnych wartości tekstowych (np. zapis reguł SPF), zapisuje się bez cudzysłowu na początku i końcu:

3600  TXT  "v=spf1 ip4:64.170.98.0/26 ip6:2001:1890:1112:1::0/64 -all"

Rekordy SRV dla ustawienia większej ilości informacji o usłudze, podaje się priorytet, wagę, numer portu i absolutną, domenową nazwę serwera (przykład dla VoIP przez protokół SIP):

_sip._tcp  3600  SRV  100 100 5060 sip.wedos.cz
_sip._udp 3600 SRV 100 100 5060 sip.wedos.cz
sip 3600 A 10.0.0.1

Děkujeme za zpětnou vazbu!