WEDOS DNS – szczegóły domeny

  DNS, WEDOS DNS

Listę Twoich domen dodanych do DNS znajdziesz po zalogowaniu się do Panelu Klienta w zakładce DNS. Aby dodać nową domenę, przejdź do sekcji „Dodanie domeny do DNS„.

Zapoznaj się z artykułem: WEDOS DNS – informacje podstawowe

W szczegółach domeny można wprowadzić następujące zmiany:

 • podstawowe IP – adres IPv4 serwera DNS, z którego będą pobierane rekordy tej domeny (przez AXFR) – tylko dla domeny zapasowej
 • AXFR – opcja ta umożliwia ustawienie wychodzącego AXFR, tj. pobieranie strefy tej domeny z naszego systemu na inny serwer, a to zarówno dla domeny podstawowej jak i zapasowej. Możliwe jest podanie jednego lub kilku adresów IP, które są uprawnione do pobierania, ustawienie pobierania z dowolnej lokalizacji nie jest możliwe

Wychodzący AXFR jest domyślnie wyłączony. W normalnych okolicznościach nie ma konieczności jego włączania. Włącz go w przypadku, gdy masz ustawiony zapasowy serwer DNS dla domeny, który ma na bieżąco aktualizować dane z naszego systemu.

UWAGA! Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, konieczne jest kliknięcie przycisku „wprowadź zmiany”. Zmiany zostaną wprowadzone do 5 minut od potwierdzenia.

Okno po prawej stronie zawiera następujące informacje o domenie:

 • data dodania – data i czas dodania domeny do systemu DNS
 • ostatnia zmiana – data i czas ostatniej zmiany wprowadzonej u domeny
 • oznaka zmiany – oznaka wprowadzenia zmiany u domeny niepotwierdzonej dotychczas przez wciśnięcie przycisku wprowadź zmiany, a tym samym nie wprowadzonej na serwerach DNS
 • czeka na przeładowanie strefy – TAK = zmiany zostały zapisane, oczekują na przetworzenie przez system i przesłanie do serwerów DNS

Dla domeny podstawowej dostępne są również następujące informacje:

 • serwery DNS – lista rekordów NS automatycznie wstawianych do strefy domeny, powinna odpowiadać serwerom DNS ustawionym dla domeny, automatycznie aktualizowana zgodnie z nadrzędnymi serwerami DNS

Dla domeny zapasowej dostępne są następujące informacje:

 • AXFR – ostatnia kontrola – data i czas ostatniego kontaktu podstawowego serwera DNS w celu pobrania strefy (bez względu na wynik połączenia)
 • AXFR – ostatni sukces – data i czas ostatniego pomyślnego kontaktu z podstawowym serwerem DNS
 • AXFR – ostatnia zmiana – data i czas ostatniej odnotowanej zmiany na podstawowym serwerze DNS
 • AXFR – kolejna kontrola – data i czas następnej kontroli, czy na podstawowym serwerze DNS została wprowadzona jakakolwiek zmiana (określone na podstawie parametrów REFRESH lub RETRY z rekordu SOA względem ostatniego wyniku)

Kopiowanie domeny

W szczegółach domeny dostępny jest również przycisk „kopiuj”. Jego kliknięcie spowoduje skopiowanie aktualnej domeny – tj. utworzenie nowej domeny identycznego typu, o takiej samej konfiguracji oraz identycznych rekordach DNS. Tak skopiowana domena może być dowolnie konfigurowana.

Děkujeme za zpětnou vazbu!