WEDOS DNS – historia zmian

  DNS, WEDOS DNS

Lista Twoich domen w DNS jest dostępna po zalogowaniu się na client.wedos.com, w zakładce DNS. Po przejściu do szczegółów konkretnej domeny, z menu po lewej stronie wybierz opcję Historia zmian.

Zapoznaj się z Podstawowymi informacjami o WEDOS DNS

Wyświetli się lista zmian wprowadzonych w rekordach domeny – dodanie, zmiana, usunięcie. W przypadku każdej zmiany widoczna będzie wartość pierwotna i nowa.

Děkujeme za zpětnou vazbu!