WEDOS DNS – aktualny status domeny

  DNS, WEDOS DNS

Lista Twoich domen dodanych do DNS jest dostępna po zalogowaniu się do Panelu Klienta, w zakładce DNS. Przejdź do szczegółów konkretnej domeny, klikając jej nazwę, a następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję Aktualny status.

Zapoznaj się z Podstawowymi informacjami o WEDOS DNS

Na stronie wyświetlany jest aktualny status domeny, który jest określany wg jednego z naszych serwerów DNS, czyli w taki sposób, w jaki pozostała część Internetu widzi daną domenę.

Po dodaniu domeny lub wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany (która została potwierdzona kliknięciem przycisku wprowadź zmiany) informacje powinny zostać zaktualizowane na wszystkich serwerach DNS WEDOS do 5 minut. Wyświetlenie statusu pozwala na skontrolowanie, czy wszystko jest w porządku.

Děkujeme za zpětnou vazbu!