DNS – Rekord typu SOA

  Domeny

SOA (Start Of Authority record) jest specjalnym rekordem, który w każdym pliku strefy może występować tylko jeden raz. Jest to nagłówek, zawierający następujące parametry:

 • MNAME – nazwa podstawowego serwera DNS danej strefy
 • RNAME – kontakt do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie strefą – wprowadza się adres e-mail, w której znak @ zastępuje się kropką (znak @ ma w DNS specjalne znaczenie)
 • SERIAL – numer seryjny strefy – jest to liczba będąca identyfikatorem konkretnej wersji pliku danych strefy; po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w rekordach, wartość powinna zostać zmieniona na wyższą, zapasowe serwery domeny na podstawie porównania tej wartości z liczbą, którą mają zapisaną, odnotują wystąpienie zmiany oraz konieczność aktualizacji
 • REFRESH  – ilość sekund od ostatniej kontroli lub wczytania strefy z podstawowego DNS, po upłynięciu których serwer zapasowy dokona kontroli numeru seryjnego
 • RETRY  – po rozpoczęciu weryfikacji numeru seryjnego z poprzedniego podpunktu, ponawia próby połączenia z podstawowym serwerem DNS po upłynięciu RETRY sekund, jeśli poprzednia taka próba zakończyła się niepowodzeniem (jeśli serwer nie odpowiedział)
 • EXPIRE  – jeśli nie jest możliwe pobranie informacji o numerze seryjnym z podstawowego serwera DNS, a od poprzedniej próby upłynęło EXPIRE sekund, strefa jest uznawana za nieaktualną, a zapasowy serwer DNS miałby ją wykluczyć ze swojej ewidencji (zapomnieć)
 • MINIMUM – pozycja o wielu różnych, historycznych znaczeniach:
  • minimalna wartość TTL dla wszystkich rekordów w strefie (pierwotne znaczenie)
  • domyślny TTL dla rekordów, u których nie określono tej wartości (kolejne znaczenie)
  • TTL dla negatywnego cachingu – tj. okres, przez jaki caching serwery DNS przechowują informację, że dany rekord nie istnieje (aktualne znaczenie)
Děkujeme za zpětnou vazbu!