DNS – Rekord typu NS

  Domeny

Rekord tego typu służy do udostępniania listy autorytatywnych serwerów DNS danej domeny. Umieszczane są w nim nazwy serwerów (ich nazwy domenowe), nie adresy IP. Jeśli chcesz połączyć urządzenie z autorytatywnym serwerem DNS którejś domeny, najpierw serwer DNS wyższego poziomu wyszuka wszystkie rekordy NS danej domeny. Po wybraniu jednego z nich określi jego adres IP. Dopiero wtedy możliwe będzie nawiązanie połączenia przez protokół komunikacyjny DNS.

Takie same rekordy są zapisane bezpośrednio w rekordach danej domeny. Dla zilustrowania zamieszczamy wynik zapytania o domenę „cuni.cz“ skierowanego na serwer „ns.tld.cz“.

cuni.cz.  18000   IN   NS   ns.ces.net.
cuni.cz.  18000   IN   NS   golias.ruk.cuni.cz.

W odpowiedzi otrzymaliśmy dwa rekordy NS, które są pożądanym rezultatem. Taką samą odpowiedź dostaniemy, pytając o „mff.cuni.cz. Ze względu na fakt, że serwer nie zna całej odpowiedzi, przekieruje nas na serwery DNS, które tej odpowiedzi nam udzielą. Istotne jest także to, że identyczną odpowiedź otrzymamy również na zapytanie o domenę „cuni.cz“ przesłane bezpośrednio do jednego z autorytatywnych serwerów tej domeny. Oznacza to, że każda domena ma w swoich rekordach zapisane rekordy NS na siebie.

Děkujeme za zpětnou vazbu!