DNS – Rekord typu CNAME

  Domeny

Rekord CNAME informuje, że dana domena jest aliasem innej domeny, w tym sensie, że mają wspólne rekordy DNS (ale różną zawartość strony itd.).

Jeśli dla konkretnej domeny istnieje rekord typu CNAME, nie może dla niej istnieć żaden inny rekord. Przykład:

www1.domena.cz. 1800 IN CNAME domena.cz.
www2.domena.cz. 1800 IN CNAME domena.cz.
www3.domena.cz. 1800 IN CNAME domena.cz.
domena.cz.    1800 IN A   1.2.3.4
domena.cz.    1800 IN MX   10 mail.domena.cz

W tym przypadku subdomeny www1, www2 i www3 są aliasami domena.cz. Wszystkie mają identyczny adres IP (1.2.3.4) oraz rekord MX. Zamysł rekordu CNAME jest oczywisty – umieszczenie odpowiedniego adresu IP oraz pozostałych rekordów w jednym miejscu, tak aby przy ich ewentualnej zmianie, uniknąć konieczności aktualizacji danych oddzielnie dla każdej z domen.

Děkujeme za zpětnou vazbu!