DNS – Rekord typu A

  Domeny

Rekord tego typu zawiera adres IP protokołu IPv4. Adresy są przechowywane w formie czytelnej dla człowieka (protokół DNS przekazuje je jako liczby 32-bitowe).

Przykład zapisu: 81.2.199.30

Děkujeme za zpětnou vazbu!