Protokół DNS – sekcja dodatkowa i sekcja zwierzchności w odpowiedzi DNS

  DNS, Protokół DNS, Teoria DNS

Serwery DNS mają na uwadze także inne powiązania nazw z adresami IP. Jeśli zapytamy serwer DNS o rekord NS lub MX (które zawierają nazwę) a dany serwer będzie posiadał autorytatywną informację o adresach IP dla pozyskanych nazw, w pakiecie (pakietach) odpowiedzi DNS w tzw. additional section serwer zwróci nam również te adresy IP.

W kolejnej sekcji, tzw. authority section zwróci nam także rekordy NS dla domeny, o którą pytamy (w additional section znajdziemy również adresy IP tych rekordów NS). Zamysł tych dwóch sekcji jest oczywisty – oszczędność w liczbie przesyłanych zapytań o adresy IP wszystkich pozyskanych rekordów.

Zapytajmy serwera DNS ns.ms.mff.cuni.cz o rekordy MX domeny ms.mff.cuni.cz ze szczegółowym zestawieniem wyników (dla uproszczenia mniej interesujące wiersze i kolumny zostały pominięte):

;; QUESTION SECTION:
;ms.mff.cuni.cz.     MX

;; ANSWER SECTION:
ms.mff.cuni.cz.      MX  20 smtp2.ms.mff.cuni.cz.
ms.mff.cuni.cz.      MX  40 smtp1.kolej.mff.cuni.cz.
ms.mff.cuni.cz.      MX  20 smtp1.ms.mff.cuni.cz.

;; AUTHORITY SECTION:
ms.mff.cuni.cz.      NS  golias.ruk.cuni.cz.
ms.mff.cuni.cz.      NS  ns.ms.mff.cuni.cz.
ms.mff.cuni.cz.      NS  ns.kolej.mff.cuni.cz.
ms.mff.cuni.cz.      NS  sns.ms.mff.cuni.cz.

;; ADDITIONAL SECTION:
smtp1.ms.mff.cuni.cz.   A   195.113.20.4
smtp2.ms.mff.cuni.cz.   A   195.113.20.5
smtp1.kolej.mff.cuni.cz. A   195.113.24.4
smtp1.kolej.mff.cuni.cz. AAAA 2001:718:1e03:a01::4
ns.ms.mff.cuni.cz.    A   195.113.20.71
ns.kolej.mff.cuni.cz.   A   195.113.24.1
sns.ms.mff.cuni.cz.    A   195.113.20.77
golias.ruk.cuni.cz.    A   195.113.0.2

;; SERVER: 195.113.20.71#53(195.113.20.71)

Widzimy, że dla nazw występujących w odpowiedzi, serwer rzeczywiście udostępnił nam wszystkie znane mu adresy IP, przez co w znaczny sposób oszczędził nam i sobie pracy z rozsyłaniem dodatkowych zapytań.

Děkujeme za zpětnou vazbu!