DNS – Rekordy i ich format

  DNS, Rekordy DNS, Teoria DNS

Każda domena może mieć wiele różnorodnych rekordów, które są przechowywane na autorytatywnych serwerach DNS. Najczęściej przechowywaną informacją jest adres IP domeny, który jest istotny np. w przypadku, gdy chcemy skierować domenę na dany serwer WWW i wyświetlić stronę, która jest dostępna pod daną domeną.

Rekordy przechowywane na autorytatywnych serwerach DNS są rozdzielone do tzw. plików strefy. Pliki tego typu zawierają rekordy konkretnej domeny oraz jej sudomen (tj. domen niższego poziomu), o ile te nie posiadają własnych plików strefy. Pliki strefy mogą też specyfikować nazwy autorytatywnych serwerów DNS, które zawierają strefę konkretnej subdomeny. Serwer może również wskazywać sam na siebie. Oznacza to, że rekordy subdomeny są dostępne na tym samym serwerze, ale w odrębnym pliku strefy.

W najczęściej stosowanej implementacji serwera DNS – BIND – pliki strefy to tak naprawdę pliki tekstowe znajdujące się w systemie plików serwera, gdzie każdy wiersz odpowiada jednemu rekordowi DNS. Edycja strefy odbywa się przez wprowadzenie zmiany w danym pliku przy pomocy dowolnego edytora tekstu. Po zapisaniu zmian administrator wywoła konkretne polecenie, którym poinformuje serwer DNS o zmianie. Na tej podstawie serwer ponownie wczyta plik do pamięci i rozpocznie propagowanie zaktualizowanych informacji.

Każdy rekord (wiersz) pliku strefy zawiera następujące pozycje:

  • nazwę domeny
  • TTL rekordu (Time To Live) – czas życia rekordu w cache (sekundy)
  • klasa – rodzina protokołów, do której należy dany rekord, IN oznacza Internet; istnieją jeszcze inne typy, ale nie są używane
  • typ rekordu (A, MX, SOA, NS, CNAME, …)
  • wartość

Wprowadzanie nazw domen w rekordach DNS jest możliwe na 2 sposoby. W przypadku nazw zakończonych kropką, mamy do czynienia z pełną, jednoznaczną nazwą domenową (FQDN – Fully Qualified Domain Name) – kropka na końcu wskazuje korzeń systemu DNS. Jeśli na końcu nie ma kropki, nazwa jest względna, a na jej końcu zostanie dodana aktualna domena. Jeśli w pliku strefy domeny cuni.cz znajduje się rekord o nazwie „mff“, kompletna nazwa będzie następująca: „mff.cuni.cz.“. Nazwy względne są wykorzystywane dla uproszczenia zapisu rekordów.

Děkujeme za zpětnou vazbu!