Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies
Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies

SSH over IPv4 - fórum

Kategorie: Virtuální servery (VPS) / IP adresy a reverzní záznamy

přidatNový příspěvek

Chcete-li odebírat toto téma e-mailem, přihlašte se nebo se nejprve zaregistrujte.

SSH over IPv4

George Polevoy, 15.10.2016 15:30:37

Good afternoon.
I'm trying to set up the first external SSH access via IPv4 only that I got a separate advanced service.
I have a VPS Debian8, SSH client - WinSCP.
I added the IP address, mask, gateway and two dns-nameservers in the file /etc/network/interfaces.
I also added the IPv4 address in the file /etc/ssh/sshd_config, the default port 22, I left in this config file.
I restart the service: # /etc/init.d/sshd restart.
Checked: # netstat -tlpn | grep ssh
Service see. Ok.
Restart the KVM(VNC).
I went through WinScp(SSH)
In the logs I see the line: FTP port did not open
???!!!

Dobrý den.
Snažím se nastavit první externí SSH přístup přes IPv4 jen to, že jsem se dostal samostatnou pokročilé služby.
Mám klienta VPS Debian8, SSH - WinSCP.
Přidal jsem IP adresu, masku, bránu a dva DNS nameservery v souboru / etc / network / interfaces.
Také jsem přidal adresy IPv4 v souboru / etc / ssh / sshd_config, výchozí port 22, jsem odešel v tomto konfiguračním souboru.
I restartovat službu: # /etc/init.d/sshd restartuje.
Zkontrolována: # netstat -tlpn | grep ssh
Servis vidět.
Restartujte KVM (VNC).
Prošel jsem WinSCP (SSH)
V protokolech vidím řádek: FTP Port neotevřel
????!!!

=================================================================LOG

. WinSCP Version 5.9.2 (Build 6958) (OS 6.1.7601 Service Pack 1 - Windows 7 Enterprise)
...
. --------------------------------------------------------------------------
. Session name: root@wedos (Modified site)
. Host name: 37.157.xxx.xxx (Port: 22)
. User name: root (Password: Yes, Key file: No)
. Tunnel: No
. Transfer Protocol: SFTP (SCP)
. Ping type: Off, Ping interval: 30 sec; Timeout: 25 sec
. Disable Nagle: No
. Proxy: None
. Send buffer: 262144
. SSH protocol version: 2; Compression: No
. Bypass authentication: No
. Try agent: Yes; Agent forwarding: No; TIS/CryptoCard: No; KI: Yes; GSSAPI: No
. Ciphers: aes,chacha20,blowfish,3des,WARN,arcfour,des; Ssh2DES: Yes
. KEX: ecdh,dh-gex-sha1,dh-group14-sha1,rsa,WARN,dh-group1-sha1
. SSH Bugs: Auto,Auto,Auto,Auto,Auto,Auto,Auto,Auto,Auto,Auto,Auto,Auto
. Simple channel: Yes
. Return code variable: Autodetect; Lookup user groups: Auto
. Shell: default
. EOL: LF, UTF: Auto
. Clear aliases: Yes, Unset nat.vars: Yes, Resolve symlinks: Yes; Follow directory symlinks: No
. LS: ls -la, Ign LS warn: Yes, Scp1 Comp: No
. SFTP Bugs: Auto,Auto
. SFTP Server: default
. Local directory: default, Remote directory: home, Update: Yes, Cache: Yes
. Cache directory changes: Yes, Permanent: Yes
. Recycle bin: Delete to: No, Overwritten to: No, Bin path:
. DST mode: Unix
. --------------------------------------------------------------------------
. Looking up host "37.157.xxx.xxx" for SSH connection
. Connecting to 37.157.xxx.xxx port 22
. Failed to connect to 37.157.xxx.xxx: Network error: Connection timed out
. Knocking FTP port.
. FTP port did not open.
* (EFatal) Network error: Connection to "37.157.xxx.xxx" timed out.

Re: SSH over IPv4

Roman Mondek, WEDOS, 15.10.2016 15:39:38

Dobrý den,

se správou VPS zde bohužel neporadíme. Požádejte o asistenci svého správce serveru.

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS