Služby – Změna provozovatele

Tento návod řeší pouze změnu provozovatele služeb. Chcete-li změnit fakturační údaje, postupujte podle návodu Administrace – Změna fakturačních údajů služby. Chcete-li službu předat novému majiteli, postupujte podle návodu Administrace – Předání služby.

V tomto návodu se dozvíte:

Provozovatel služeb

Údaje provozovatele služby slouží pro vygenerování Zpracovatelské smlouvy, která upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi námi jako poskytovatelem služby a Vámi jako správcem služby při zpracování osobních údajů, které v souvislosti s poskytováním služby získáme. 

Změnu provozovatele můžete provést dvěma způsoby a to elektronicky (přes email a SMS) a nebo přes papírovou žádost s úředně ověřenými podpisy.

Změna provozovatele služeb

Do rozhraní pro zadání žádosti o změnu provozovatele služeb vstupte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte typ hostingové služby, jejíhož provozovatele chcete změnit.
 3. V přehledu vyberte konkrétní službu.
 4. V levém menu klikněte na Kontaktní údaje (provozovatel).
WEDOS Vzorový přístup do rozhraní pro změnu provozovatele služby CD
Vzorový přístup do rozhraní pro změnu provozovatele služby CD

Samotnou změnu údajů proveďte ve formuláři Editace údajů provozovatele služby pod výpisem údajů zpracovatelské smlouvy. Pod tímto formulářem zaškrtněte souhlasy se zpracováním dat a dále vyberte způsob potvrzení změn: online prostřednictvím e-mailu a SMS, nebo zasláním formuláře s úředně ověřenými podpisy.

Změna provozovatele online

Pro změnu provozovatele online musíte splnit tyto podmínky:

 • E-maily původního i nového provozovatele jsou přístupné.
 • Telefony původního i nového majitele mají evropskou předvolbu, jsou přístupné a schopné přijmout SMS s ověřovacím kódem.

Pokud tyto podmínky nesplňujete, nebo změna provozovatele online selhává z jiných důvodů, proveďte změnu pomocí formuláře s úředně ověřenými podpisy.

V oddílu Způsob potvrzení změn zaškrtněte volbu Změnu potvrdí původní i nový majitel použitím e-mailu a SMS a klikněte na tlačítko Uložit.

WEDOS Žádost o změnu původního i nového provozovatele služby použitím e-mailu a SMS
Žádost o změnu původního i nového provozovatele služby použitím e-mailu a SMS

Zařiďte, aby původní i nový provozovatel dále postupovali těmito kroky:

 1. Otevřete e-mail Změna údajů provozovatele služby (typ, název a číslo služby) od hosting@wedos.com.
 2. Zkopírujte heslo uvedené v e-mailu.
 3. Klikněte na odkaz v e-mailu.
 4. Na otevřené stránce zadejte hesla z e-mailu a SMS.
 5. Zaškrtněte souhlasy a klikněte na tlačítko Potvrdit požadavek.
WEDOS Vzorový e-mail potvrzení změny provozovatele s heslem a odkazem (redakčně upraveno)
Vzorový e-mail potvrzení změny provozovatele s heslem a odkazem (redakčně upraveno)

Poté, co obě strany tento postup dokončí, systém do 1 hodiny vygeneruje a zašle novou zpracovatelskou smlouvu.

Změna provozovatele prostřednictvím žádosti s úředně ověřenými podpisy

Tento způsob změny můžete provést i v případě, že není dostupný e-mail nebo telefon původního nebo nového provozovatele.

Změnu provozovatele vyřizuje autorizační oddělení do pracovních 5 dní od doručení všech podkladů.

V oddílu Způsob potvrzení změn zaškrtněte volbu Změnu potvrdí původní i nový majitel použitím e-mailu a SMS, vyplňte e-mail pro zaslání žádosti pro úřední ověření a klikněte na tlačítko Uložit.

WEDOS Žádost o změnu původního i nového provozovatele služby s úředně ověřeným podpisem
Žádost o změnu původního i nového provozovatele služby s úředně ověřeným podpisem

Postupujte těmito kroky:

 1. Otevřete e-mail Změna údajů provozovatele služby (typ, název a číslo služby) od hosting@wedos.com.
 2. Stáhněte si přiložený PDF soubor a vytiskněte jej.
 3. Zajistěte podpisy původního i nového provozovatele a jejich úřední ověření.

Podepsanou žádost (nebo žádosti – původní i nový provozovatel mohou podepsat každý zvlášť) zašlete poštou na adresu:

WEDOS Internet, a.s.
Masarykova 1230
37341 Hluboká nad Vltavou

Alternativně můžete využít také tyto možnosti zaslání žádosti:

 • E-mailem ve formátu PDF s elektronickým podpisem. 
 • Přes službu CZECH POINT – autorizované konverze dokumentů. Zaslanou žádost musíte i v tomto případě úředně ověřit a teprve pak zaslat její oskenovanou kopii.

Doklady zašlete nejdéle do 14 dnů od založení žádosti. Po uplynutí této doby můžeme žádost stornovat.

Stornování žádosti o změnu provozovatele

Storno žádosti provedete před jejím uzavřením v rozhraní pro změnu provozovatele služeb.

Postupujte těmito kroky:

 1. Pod detailem současné zpracovatelské smlouvy najděte Detail požadavku na změnu údajů provozovatele
 2. Klikněte na tlačítko Stornovat požadavek.
WEDOS Tlačítko stornování požadavku na změnu údajů provozovatele
Tlačítko stornování požadavku na změnu údajů provozovatele

Často kladené dotazy

Otázka: Původní provozovatel uvedl v telefonu pevnou linku. Jak získám kód pro ověření telefonu?
Odpověď: Pokud nemáte způsob, jak si SMS nechat přečíst, musíte poslat žádost přes formulář s úředně ověřenými podpisy.

Otázka: Proč nový provozovatel nedostal automaticky svojí kopii papírové žádosti?
Odpověď: Systém zasílá žádost pouze na e-mail uvedený ve formuláři. Chcete-li žádost zaslat k potvrzení jiné osobě, přepošlete jí daný e-mail manuálně.

Děkujeme za zpětnou vazbu!