Změna fakturačního období služeb

Možnosti změny fakturačních údajů se liší dle typu hostingové služby.

Domény

Domény lze fakturovat a prodlužovat na 1-10 roků.

Více ve článku Prodloužení domén, expirace.

Webhosting

Webhosting lze fakturovat pouze ročně. Není možné mít kratší fakturační období. Webhosting si můžete postupně prodloužit na libovolný počet roků dopředu.

Více ve článku Prodloužení webhostingu.

Virtuální servery, WEDOS Disk, WMS a WEDOS CD

U služeb VPSWEDOS Disk a nově WMS, WEDOS CD volíte mezi měsíčním a ročním fakturačním obdobím. Jiné fakturační období možné není, můžete si však službu postupně prodloužit na libovolný počet měsíců a roků dopředu.

Při měsíčním fakturačním obdobím je cena navýšena o 10%.

Změnu fakturačního období provedete po přihlášení do zákaznického centra (příklad pro VPS, ale u ostatních služeb je to obdobné):

  1. Přihlaste se do vašeho účtu v zákaznickém centru
  2. Otevřete záložku serverhosting
  3. V seznamu služeb klikněte na konkrétní server, otevře se jeho detail
  4. V levém menu klikněte na odkaz Prodloužení
  5. Dole je formulář Změna období, kde zvolíte nové fakturační období a kliknete na nastavit

Po změně období se případná již existující nezaplacená výzva na další období stornuje a vystaví se nová na nové období.

Další informace:

WEDOS Cloud

Služba WEDOS Cloud je fakturována ročně, měsíčně a nově také hodinově (prozatím není k dispozici). Jiné fakturační období možné není, můžete si však službu postupně prodloužit na libovolný počet měsíců a roků dopředu.

Při měsíčním fakturačním obdobím je cena navýšena o 10%.

Postup pro změnu fakturačního období je prozatím identický s virtuálními servery VPS.

Více ve článku Prodloužení WEDOS Cloud.

Dedikované servery

Pro změnu fakturačního období dedikovaných serverů kontaktujte zákaznickou podporu přes kontaktní formulář.