Dvou-faktorová (OTP) autentizace – aktivace/deaktivace

  Zákaznické centrum

Co je autentizace?

je zkratka pro One Time Password. Jde o časově omezené heslo o šesti číslech, které má platnost 30 sekund. Po uplynutí 30 sekund se vygeneruje nové heslo. Jelikož při generování hesla hraje roli čas, je nezbytně nutné, aby klient a server měli sesynchronizovaný čas. heslo je generováno na základě tzv. „bezpečnostního tokenu“ (nebo také „sdílený klíč“), který je vygenerován při aktivaci autentizace. Tento token je uložen jak na serveru, tak na klientském zařízení. My tento token uchováváme v šifrované podobě.

Co k používání autentizace potřebuji?

Pro použití autentizace je potřeba mít na nějakém zařízení nainstalovanou “ klíčenku“. Pro chytré mobilní telefony existují například tyto aplikace:

Můžete použít jakékoli jiné aplikace, dle své volby. Aplikaci a klíč si ponechte uložené, budete je potřebovat pro každé přihlášení.

Upozornění – u zákaznického účtu je nutné mít vyplněné platné telefonní číslo a e-mailovou adresu. V opačném případě se vystavujete riziku, že při ztrátě klíčenky po Vás budeme požadovat dokument, podepsaný úředně ověřeným podpisem. Děkujeme za pochopení.

Aktivace v zákaznické administraci

Pro aktivaci autentizace pro přihlašování do zákaznického účtu WEDOS je potřeba provést následující kroky:

  • Přihlaste se do zákaznické administrace WEDOS
  • V hlavní navigaci klikněte na záložku „zákazník
  • V levém menu pak otevřete „Zabezpečení účtu
  • Zadejte do formuláře „Informace o účtu“ platné telefonní číslo, pokud ho nemáte nastavené
  • Vpravo uvidíte formulář s titulkem „Dvou-faktorová () autentizace
  • Klikněte na tlačítko „Nastavit OTP…„, otevře se Vám okno pro aktivaci
  • Nyní si opište „sdílený klíč“ do Vaší klíčenky (např. mobilní aplikace), nebo jednoduše naskenujte QR kód pomocí mobilní aplikace (pokud to umožňuje). Aplikace Vám ihned po uložení nabídne nové vygenerované heslo (přegenerovávající se každých 30 sekund). Do aktivačního formuláře zadejte nejdříve heslo k zákaznickému účtu a následně šestimístné heslo. Poté klikněte na tlačítko „Aktivovat„.

POZOR! Pokud zadáte neplatné heslo, či aktivace z nějakého důvodu neproběhne bez chyby, bude nutné v klíčence účet smazat a provést celý proces znovu. Bude vygenerován nový sdílený klíč.

Tímto je proces aktivace dokončen. Při dalším přihlášení již budete vyzváni k zadání hesla. Pro případnou deaktivaci autentizace postupujte stejně. V zákaznické administraci uvidíte místo tlačítka „Nastavit …“ tlačítko „Deaktivovat„.

TIP: Aplikaci pro generování časově omezených kódu lze provozovat na více zařízeních. V případně selhání, nebo ztráty telefonu můžete použít záložní.

Jak postupovat při ztrátě klíčenky?

  • V následujícím kroku jste vyzvání k zadání OTP hesla. Protože však z nějakého důvodu přístup ke klíčence nemáte, použijete odkaz „Ztratil jsem OTP klíčenku.“ a my Vám zašleme email s deaktivačním odkazem.
  • Po kliknutí na odkaz v obdrženém e-mailu se objeví formulář, kde si pomocí tlačítka necháte zaslat ověřovací SMS kód, který následně vložíte do příslušného řádku a spolu s potvrzenou reCAPTCHOU formulář odešlete. OTP je v tuto chvíli deaktivované.

Pro deaktivaci je nutné mít nastavené funkční telefonní číslo, kam bude zaslána ověřovací sms pro zrušení OTP klíčenky.

Pokud z nějakého důvodu nemáte přístup k funkčnímu telefonnímu číslu, kontaktujte nás přes kontaktní formulář, problém s Vámi vyřešíme.