WMS – konfigurace php u webhostingu

  WMS

Jednou z mnoha nesporných výhod služby WMS je možnost měnit konfiguraci php. V tom článku si ukážeme, kde konfiguraci měnit a jaké všechny parametry lze individuálně nastavit oproti nabízené službě webhostingu NoLimit.

Změna konfigurace PHP

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace
 2. V hlavním menu klikněte na záložku hostingové služby – WMS
 3. V seznamu klikněte na požadované WMS, u kterého je webhosting vytvořen
 4. V levém menu zvolte odkaz Seznam webhostingů.
 5. V Seznamu webhostingů klikněte na požadovaný webhosting, kde chcete změnit konfiguraci php
 6. V levém menu zvolte „Konfigurace PHP
 7. Změňte požadovaný parametr dle libost a klikněte na tlačítko „Upravit
kroky 1 až 3, v zákaznické administraci zvolte v seznamu služeb požadované WMS
Kroky 4 až 5, výběr konkrétního webhostingu
Kroky 6 až 7, Změna a uložení konfigurace

Soupis možných změn

Základní konfiguraci php u webhostingu NoLimit rozšiřuje služba WMS o tyto parametry.

Základní konfigurace (v závorce jsou uvedena výchozí hodnoty)

 • Priorita PHP (0) – nižší hodnota = vyšší priorita, prioritní požadavky jsou serverem vyřízené přednostně
 • Počet CGI slotů (7) – maximální počet souběžně spuštěných PHP procesů
 • Max. počet spojení (null) – maximální počet spojení, které může webhosting navázat
 • Zpracovávat URL acme-challenge (zapnuto)
 • HTTP proxy Cache (zapnuto) – proxy cachování na straně webhostingu

Nastavení v php.ini (v závorce jsou uvedena výchozí hodnoty)

 • max_input_time (30)
 • max_input_vars (10000)
 • memory_limit (128)
 • opcache.enable (zapnuto)
 • post_max_size (32)
 • upload_max_filesize (32)