OnLine – Nová kontrola

  WEDOS OnLine

V tomto návodu se dozvíte:

Založení nové kontroly WEDOS OnLine

Novou kontrolu můžete založit kdekoli v administraci WEDOS OnLine pomocí tlačítka nová kontrola v pravé části horní lišty. Ze zobrazeného seznamu vyberte typ kontroly, kterou chcete založit.

V mobilním zobrazení nejprve vyberte v menu položku Kontroly. Vpravo nad seznamem kontrol klikněte na tlačítko nová kontrola a ze zobrazeného seznamu vyberte typ kontroly, kterou chcete založit.

Více informací k dostupným typům kontrol najdete v článku OnLine – Přehled kontrol.

Výběr typu nové kontroly WEDOS OnLine – desktop
Výběr typu nové kontroly WEDOS OnLine – desktop

Po výběru typu v rozhraní nové kontroly vyplňte:

  • Název – kontrolu můžete nazvat libovolně; doporučujeme název, podle kterého ji můžete snadno hledat a řadit.
  • Interval – vyberte jednu z hodnot dostupných pro druh kontroly a Váš tarif. Čím kratší je interval kontroly, tím vyšší je její cena v kreditech.
  • Zasílání varování e-mailem – ve výchozím nastavení kontroly zasílají varování o problematickém stavu e-mailem; zde můžete toto nastavení vypnout.

Dále vyplňte specifické nastavení kontroly dle typu. Podrobnosti najdete v návodu OnLine – Přehled kontrol.

Zřízení nové kontroly potvrďte tlačítkem Vytvořit v horní části formuláře.

Vzorový postup založení nové kontroly WEDOS OnLine
Vzorový postup založení nové kontroly WEDOS OnLine

Často kladené dotazy

Otázka: Kolik kontrol můžu založit?
Odpověď: Záleží na typu účtu a kreditové hodnotě kontroly.

Děkujeme za zpětnou vazbu!