OnLine – Správa příjemců notifikací

  WEDOS OnLine

Obsah:

Notifikace o problémech, na které testy narazí, můžete nechat zasílat různým osobám přes různé kanály. Počty příjemců a dostupné kanály závisejí na variantě WEDOS OnLine účtu:

FreePro
Dostupné kanályE-mail, Mattermost, Rocket.Chat, SlackFree + Pushover, Webhook
Počet příjemců350
Počet příjemců u 1 kontroly210
Počet výchozích příjemců15

Přehled příjemců notifikací

Přehled příjemců notifikací zobrazíte následujícím postupem:

 1. Přihlaste se do administrace WEDOS OnLine.
 2. V menu vyberte položku Příjemci notifikací.
Seznam příjemců notifikací WEDOS OnLine
Seznam příjemců notifikací WEDOS OnLine

Založení nového příjemce

V okamžiku založení nového zákaznického účtu systém vytvoří nového příjemce notifikací s názvem a e-mailem shodným s adresou zadanou při registraci.

Vlastního příjemce založíte v přehledu příjemců notifikací kliknutím na tlačítko nový příjemce  a výběrem jednoho z kanálů pro zasílání upozornění. Každý příjemce má přiřazen právě jeden komunikační kanál; chcete-li přijímat upozornění na více kanálů, založte pro každý kanál nového příjemce.

Výběr kanálu při založení nového příjemce notifikací

Po výběru kanálu vyplňte:

 • Název. Příjemce notifikací můžete pojmenovat libovolně, doporučujeme název, který můžete snadno vyhledávat či filtrovat.
 • Typy událostí. Zaškrtněte, zda chcete informovat pouze o zpomalení služby (lze nastavit u kontroly; více informací v kapitole Typy kontrol), pouze o chybách, nebo o obojím.
 • Zasílat od. Pokud systém zaznamená chybu jednou, může jít o chybu měření způsobenou vysokou citlivostí testu. Proto doporučujeme notifikace zasílat až od 2. chyby (výchozí nastavení), nebo toleranci ještě zvýšit.
 • Opakovat každý. Dokud chyba přetrvává, systém může zasílat upozornění při každém X-tém testu, kde X je číslo, které zde nastavíte. Výchozí nastavení je 0 – při tomto nastavení systém zašle hlášení jen při prvním výskytu přetrvávající chyby. Pokud chyba zmizí, systém počítadlo resetuje.
 • Oznámit vyřešení. Ve výchozím nastavení systém zašle oznámení o pominutí chyby (stav OK).
 • Notifikovat i během odstávky. Ve výchozím nastavení systém nezasílá upozornění v čase, kdy jste u služby nastavili plánovanou odstávku.
 • Výchozí příjemce pro nové kontroly. Takto označené příjemce systém automaticky přiřazuje k nově zřízeným kontrolám. Počet výchozích příjemců je omezený variantou účtu podle tabulky v úvodní části.
 • E-mail nebo Webhook služby, na kterou chcete upozornění zasílat.
Vzorový nový příjemce notifikací WEDOS OnLine na kanálu Slack
Vzorový nový příjemce notifikací na kanálu Slack

Úprava příjemce

přehledu příjemců notifikací vstupte do detailu příjemce notifikací kliknutím na tlačítko lupy  u vybraného příjemce.

Úprava příjemce notifikací WEDOS OnLine
Úprava příjemce notifikací WEDOS OnLine

V detailu můžete upravit tyto parametry popsané detailně v oddílu Založení nového příjemce:

 • Název příjemce
 • Typy událostí
 • Zasílat od
 • Opakovat každý
 • Oznámit vyřešení
 • Notifikovat i během odstávky
 • Výchozí příjemce pro nové kontroly – lze aktivovat pouze pokud není dosažený limit pro výchozí příjemce
 • E-mail nebo Webhook – podle typu příjemce

Chcete-li změnit kanál pro zasílání upozornění (E-mail, Rocket.Chat, …), příjemce smažte a založte nového na odpovídajícím kanálu.

Zrušení příjemce

Chcete-li odstavit chybové hlášky zasílané danému příjemci na vybrané kanály, můžete daného příjemce pozastavit, nebo zcela smazat.

Pozastavení nebo smazání proveďte z detailu příjemce notifikací, kam vstoupíte podle návodu v oddílu Úprava příjemce.

Pozastavení příjemce

Pozastavením příjemce notifikací odstavíte zasílání chybových hlášek, ale pozastavení můžete kdykoli zrušit. Pozastaveného příjemce systém na rozdíl od smazaného příjemce stále započítává do limitu příjemců notifikací stanoveného variantou účtu.

Pozastavení příjemce proveďte kliknutím na tlačítko pozastavit v horní části detailu příjemce notifikací.

Zasílání upozornění pozastavenému příjemci obnovíte kliknutím na tlačítko povolit v horní části detailu příjemce notifikací.

Smazání příjemce

Smazáním příjemce jej nevratně odeberete ze systému a uvolníte tím místo pro založení dalšího příjemce.

Pozastavení proveďte kliknutím na tlačítko  smazat v horní části detailu příjemce notifikací.

Děkujeme za zpětnou vazbu!