OnLine – Správa kontrol

  WEDOS OnLine

Tento článek řeší správu existujících kontrol WEDOS OnLine. Chcete-li založit novou kontrolu, postupujte podle návodu OnLine – Nová kontrola.

Obsah:

Přehled kontrol

Do přehledu kontrol vstoupíte těmito kroky:

  1. Přihlaste se do administrace WEDOS OnLine.
  2. V menu vyberte položku  Kontroly.
Přehled kontrol WEDOS OnLine
Přehled kontrol WEDOS OnLine

Přímo v přehledu kontrol můžete:

  • Otevřít detail kontroly. Klikněte na ikonu lupy v levé části řádku tabulky.
  • Otevřít statistiky kontroly. Klikněte na ikonu grafu v levé části řádku tabulky.
  • Ověřit stav kontroly. Stav má podobu barevného štítku v pravé části řádku tabulky. Chcete-li kontroly podle stavu seřadit, klikněte na ikonu nebo u položky stav v hlavičce tabulky.
  • Hromadně zapnout či pozastavit vybrané kontroly. Výběr proveďte zaškrtávátky vlevo od názvu testů. Potom klikněte na tlačítko zapnout nebo pozastavit pod přehledem testů.

Základní obsluha kontroly

Zapnutí či pozastavení kontroly můžete provést přímo v přehledu kontrol. Rozšířené možnosti ovládání kontroly najdete v jejím detailu po kliknutí na ikonu lupy  v levé části řádku tabulky.

Tlačítka pro základní obsluhu kontroly najdete v horní části detailu.

Tlačítka pro základní obsluhu kontroly WEDOS OnLine
Tlačítka pro základní obsluhu kontroly WEDOS OnLine

Uložení změn kontroly

Změny nastavení kontroly ukládejte kliknutím na tlačítko Uložit. Systém nepodporuje automatické ukládání.

Založení nové kontroly stejného typu

Tlačítkem nový založíte novou kontrolu stejného typu.

Tlačítkem nový dle vzoru založíte novou kontrolu stejného typu, která obsahuje shodné informace s právě otevřenou kontrolou.

Chcete-li založit kontrolu jiného typu, postupujte podle návodu OnLine – Nová kontrola.

Smazání kontroly

Kliknutím na tlačítko smazat zcela a nenávratně odstraníte vybranou kontrolu ze systému. Stejnou kontrolu můžete založit znovu, ale přijdete o její historii.

Rozhraní Vás vrátí na stránku s přehledem kontrol.

Pozastavení a zapnutí kontroly

Zapnutou kontrolu pozastavíte tlačítkem pozastavit. Do opětovného zapnutí ji systém nebude spouštět ani účtovat.

Pozastavenou kontrolu znovu zapnete tlačítkem zapnout.

Vyhlášení nové odstávky

Novou odstávku, tedy dobu, během které systém nebude zasílat upozornění na nedostupnost odstavené služby, založíte tlačítkem nová odstávka.

Okamžité provedení testu

U kontroly HTTP máte možnost spustit nastavený test okamžitě tlačítkem Otestovat nyní.

Provedením okamžitého testu přijdete o všechna neuložená nastavení.

Změna nastavení kontroly

Pod ovládacími tlačítky můžete provést změnu:

  • Základního nastavení. Zde změníte název služby, její interval a (ne)zasílání e-mailových upozornění.
  • Nastavení kontroly. Dostupná nastavení se řídí typem kontroly.
  • Příjemce notifikací. Zaškrtněte příjemce, kterým budou chodit upozornění. Chcete-li sledovat stav služby pouze v webovém rozhraní, můžete příjemce odškrtnout.
Děkujeme za zpětnou vazbu!