OnLine – Kontrola typu SSH/SFTP

  Typy kontrol, WEDOS OnLine

Test SSH/SFTP kontroluje funkčnost a rychlost odezvy SSH serveru. Umí také ověřit funkčnost přihlašovacích údajů (jméno a heslo). Umožňuje po navázání SSH spojení vyzkoušet funkčnost SFTP protokolu pro přenos souborů. V případě změny SSH klíče serveru si můžete nechat zaslat e-mailové hlášení.

  • SSH server: Zadejte doménový název nebo IP adresu SSH serveru.
  • Port: Číslo TCP portu, na kterém server naslouchá. Výchozí hodnota je 22.
  • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
  • Uživatel heslo: Jako uživatelské jméno zadejte název existujícího FTP účtu. Necháte-li pole prázdné, kontrola otestuje funkčnost serveru bez přihlášení.
  • Timeout spojení: Maximální časová tolerance pro spojení se serverem. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 5 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
  • Timeout odpovědi: Maximální časová tolerance pro vrácení úplné odpovědi od serveru (včetně spojení). Zadejte hodnotu 1 až 10 sekund. Výchozí hodnota je 10 s. Pokud server do této doby nevrátí úplnou odpověď, vrátí test chybu.
  • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 2000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
  • Test SFTP: Po úspěšném navázání SSH spojení můžete také vyzkoušet SFTP protokol pro přenos souborů.
  • Upozornění na změny klíče SSH serveru: Test může při každé detekované změně SSH serveru zaslat e-mailové upozornění.
Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.