OnLine – Kontrola typu SPF záznam

  Typy kontrol, WEDOS OnLine

Nemáte-li u domény SPF záznam dosud nastavený, postupujte podle instrukcí v návodu E-maily – Nastavení SPF záznamu.

Test SPF záznam posílá dotaz na konkrétní DNS server (anebo jeden z autoritativních) k získání TXT SPF záznamu domény. Kontroluje správnost odpovědi a provádí kontrolu obsahu SPF záznamu. V případě změny obsahu SPF záznamu si můžete nechat zaslat e-mailové hlášení.

  • Doménový název: Úplný název domény nebo subdomény, kterou má test kontrolovat.
  • DNS server: Název nebo IP adresa serveru, na který bude test posílat dotazy. Necháte-li pole prázdné, systém vybere jeden z autoritativních DNS serverů doménového názvu.
  • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
  • Timeout: Maximální časová tolerance pro odpověď DNS serveru. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 3 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
  • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 1000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
  • Upozornění na změny v DNS záznamu: Test může při každé detekované změně SPF záznamu zaslat e-mailové upozornění.
Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.