OnLine – Chyby a varování HTTP

  WEDOS OnLine

Kontrola HTTP může ve zprávě vrátit následující chyby a varování:

Chyba odpovědi

Monitoring očekává odpověď se stavem 200 OK. Pokud obdrží jakoukoli jinou odpověď, vydá chybové hlášení. Nejčastěji jde o chyby:

301 Moved permanently

Stránka je trvale přesměrovaná na jinou doménovou adresu. Může jít o přesměrování nastavené v administraci domény, nebo přes soubor .htaccess.

302 Found

Stránka je přesměrovaná, ale přesměrování nemá trvalý příznak (301).

403 Forbidden

Adresa je nedostupná. Běžné příčiny této chyby a jejich řešení najdete v článku Webhosting – Chyba 403.

404 Not Found

Soubor nebyl nalezen. Běžné příčiny této chyby a jejich řešení najdete v článku Webhosting – Chyba 404.

500 Internal Server Error

Došlo k vnitřní chybě serveru. Běžné příčiny této chyby a jejich řešení najdete v článku Webhosting – Chyba 500.

502 Bad Gateway

Nastala chyba proxy nebo spojení. Přetrvává-li déle než 1 hodinu, kontaktujte zákaznickou podporu.

Pomalé

Dorazila odpověď 200 OK, ale později než určuje čas, který jste nastavili. U WEDOS EWM je tento čas nastavený na 2000 ms.

Nedostupné

Pokud server nevrátí vůbec žádnou odpověď, může jít o jeden ze stavů:

Operation timed out after X milliseconds with 0 bytes received.

Spojení bylo úspěšně navázáno, ale ze serveru nepřišla žádná data. Server může být přetížený nebo chybně nakonfigurovaný.

Failed to connect to domena.tld port 443: Connection refused.

Server odmítl připojení. Může být problém s nastavením SSL, oprávněním přístupu, nebo má server poruchu.

Failed to connect to www.example.com port 443: No route to host.

Server je nedostupný. Může jít o problém na síti nebo není dostupná IP adresa – ověřte nastavení DNS a konfiguraci serveru.

Could not resolve host: domena.tld.

Nastala chyba při překladu DNS. Zkontrolujte nastavení DNS záznamů a dostupnost DNS serveru.

Resolving timed out.

Vypršel čas při komunikaci s DNS. Zkontrolujte nastavení DNS a dostupnost DNS serveru.

Connection timed out after X milliseconds.

Vypršel čas při navazování spojení se serverem. Zkontrolujte nastavení webového serveru.

SSL read error: Connection reset by peer (errno104).

Při navazování SSL / TLS spojení došlo k přerušení. Může být problém s SSL certifikátem nebo nastavením serveru.

HTTPS certificate error: Untrusted CA or missing intermediate certificate.

Certifikační autorita není důvěryhodná, nebo chybí intermediate (mezilehlý) certifikát. Zkontrolujte nastavení a platnost SSL certifikátu.

SSL certificate problem: certificate has expired.

Expiroval SSL certifikát. Zkontrolujte platnost SSL certifikátu a případně jej aktualizujte.

Varování

Mezi běžná varování patří:

Blíží se expirace certifikátu

Uvedený SSL certifikát bude brzy expirovat. Ověřte platnost svého certifikátu, případně zajistěte nový. Pokud používáte námi vystavený Let’s Encrypt certifikát, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.

IP na blacklistu

IP adresa serveru je na blacklistu.

Doména na blacklistu

Doména se nachází na blacklistu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!