Disk – Změna varianty

  WEDOS Disk

V tomto článku se dozvíte:

Varianty WEDOS Disku

Variantu můžete změnit pouze u placených variant Disků. WEDOS Disk Free (zdarma k webhostingu a VPS) nelze měnit ani připojit do jednoho většího prostoru.

Diskový prostor můžete navýšit i snížit na jednu z variant uvedenou na produktových stránkách služby WEDOS Disk

  • 30 GB (až 30 tisíc souborů)
  • 100 GB (až 200 tisíc souborů)
  • násobky 1 TB (až 3 miliony souborů / TB; maximálně 3 TB)

Disky s individuálními parametry nenabízíme.

Změna varianty

Při přechodu na nižší variantu (zmenšení diskového prostoru)

  • Zajistěte, že obsazený prostor je menší než dostupný prostor nové varianty. Stejné omezení se týká i počtu souborů a uživatelů. 
  • Nevyužité finance vyšší varianty můžete využít k prodloužení platnosti služby o poměrnou část. Žádost o prodloužení uveďte v komunikaci s technickou podporou.

Navýšení prostoru provede v dostupném čase technik. Systém pak vystaví fakturu se splatností 7 dní na doplacení rozdílu ceny do konce aktuálně předplaceného období. Pokud máte dostatečný kredit, systém doplatek automaticky strhne ze zálohového účtu.

O snížení/zvýšení varianty služby WEDOS Disk žádejte přes kontaktní formulář podle vzoru:

Žádám o změnu varianty služby (závorku nahraďte názvem nebo číslem) na (uveďte velikost nové služby). 

Často kladené dotazy

Otázka: Jde individuálně navýšit počet souborů nebo uživatelů?
Odpověď: Žádné individuální konfigurace tarifů bohužel nepodporujeme.

Děkujeme za zpětnou vazbu!