Git – WEDOS DISK

  WEDOS Disk

Co je to Git?

Více info v článku na Wikipedii nebo na oficiální stránce projektu.

Aktivace Git

Git na WEDOS DISKu je příplatková služba a je možné si jí aktivovat v sekci příplatkových služeb v detaiu konkrétního WEDOS DISKu.

  1. V menu kliknětě na záložku disk
  2. V seznamu WEDOS DISKů klikněte na číslo nebo ikonu lupy konkrétního WEDOS DISKu.
  3. V levém menu bude následně dostupná volba Příplatkové služby/rozšíření
  4. Aktivujte Git kliknutím na ikonu plus , kde se dostanete k aktivaci Gitu
  5. Git aktivujete tlačítkem [ Aktivovat >> ]
Aktivace Git

Ovládání Git na WEDOS DISKu

Po aktivaci služby je možné začít vytvářet repositáře a přidávat uživatele. V detailu WEDOS DISKu v levém sloupci nejdete nově tyto nabídky.

  • Git repositáře
  • Git uživatelé

Git repositáře

Nový repositář můžete vytvořit po kliknutí Git repositáře v levém sloupci. Nový repositář vytvoříte přes tlačítko [+ vytvoř repository]. Vyplníte Název a Popis a potvrdíte tlačítkem [Vytvořit repository >>]

Git uživatelé

Nový uživatel se vytvoří pod nabídkou Git uživatelé přes tlačítko [+ nový uživatel]. Vyplníte Login:Popis:Heslo: a uživatele vytvoříte tlačítkem [Vytvořit uživatele >>]

TIP: Heslo je možné si nechat vygenerovat přes ikonu klíče, tak aby splňovalo všechny požadavky.

Přidání uživatele k repository

Do vytvořené repository se přidá uživatel v detailu repository (disk > Git repositáře > detail konkrétní repository ).

Vyberete konkrétní uživatle a přidáte jej tlačítkem [>>]. Po přidání uživatele je možné mu nechat neomezená práva a nebo mu povolit repositář pouze pro čtení (volba Read-only?)

Přidání uživatele k repository

Aby se změny projevily, je potřeba provést aktualizaci konfigurace kliknutím na tlačítko [aktualizovat konfiguraci]

Byl pro Vás tento návod užitečný?