WEDOS Cloud – změna režimu zobrazení Sunstone

  WEDOS Cloud

Tento návod platí pouze pro WEDOS Cloud. VPS ON změnu režimu zobrazení nepodporuje.

Webové rozhraní OpenNebula pro WEDOS Cloud, dále jen Sunstone, nabízí 2 režimy zobrazení, mezi kterými můžete snadno přepínat:

  • Cloud
  • Advanced

V našich návodech budeme vždy pracovat v režimu advanced, protože nabízí širší škálu nastavení.

Přepínání mezi režimy

  1. Přihlaste se do Webového rozhraní OpenNebula
  2. V horním menu kliknete na Váš profil například oc1234
  3. Najeďte na volbu Views (mixed)
  4. Zvolíte požadovaný režim
Přepnutí režimu v Sunstone

Byl pro Vás tento návod užitečný?