Cloud – Změna parametrů VM

  WEDOS Cloud

V tomto článku se dočtete, jak změnit parametry CPU, RAM a diskového prostoru virtuálního stroje v Cloudu.

Obsah:

Příprava VM na změnu parametrů

Změny parametrů virtuálního stroje proveďte v rozhraní OpenNebula Sunstone. Nejprve vyberte virtuální stroj těmito kroky:

 1. Přihlaste se do rozhraní ON Sunstone.
 2. V levém menu zvolte Instances VMs.
 3. Vyberte virtuální stroj, jehož parametry chcete změnit.
Výběr virtuálního stroje v ON Sunstone

Před změnou parametrů se ujistěte, že je stroj vypnutý:

 1. Klikněte na tlačítko vypnutí a vyberte Power Off hard.
 2. Ověřte, že stroj je ve stavu POWEROFF.
ON Sunstone – vypnutí virtuálního stroje

Změna CPU a RAM

CPU i RAM můžete u VM zvyšovat i snižovat. Nastavení proveďte těmito kroky:

 1. V ovládání VM vyberte záložku Capacity.
 2. Klikněte na tlačítko Resize.
 3. V okně nastavte požadované hodnoty.
 4. Potvrďte nastavení tlačítkem Resize v okně.
ON Sunstone – otevření okna změny CPU a RAM

Změna diskového prostoru

Diskový prostor můžete pouze navýšit, snížení není možné. Potřebujete-li zmenšit velikost disku virtuálního stroje, založte nový VM a data na něj převeďte. Z naší strany migrace neprovádíme.

Navýšení diskového prostoru proveďte těmito kroky:

 1. V ovládání VM vyberte záložku Storage.
 2. U disku, který chcete navýšit, klikněte na ikonu Resize.
 3. V okně nastavte požadovanou hodnotu.

Potvrďte nastavení tlačítkem Resize v okně.

ON Sunstone – otevření okna změny velikosti disku

Pokud navýšení proběhne v pořádku, uvidíte novou hodnotu ve sloupečku Size u odpovídajícího Image. Tato změna by měla přetrvat stav DISK_RESIZE až do stavu POWEROFF. Pokud se velikost vrátí na původní hodnotu, kontaktujte podporu přes formulář. Uveďte název Cloudu a konkrétního VM.

Po navýšení disku po zapnutí VM zkontrolujte, že změna správně proběhla. V Linuxu k tomu použijte příkaz df -h. Pokud změna v systému neproběhla, VM vypněte přes Power Off (hard) a zase zapněte. Restart nestačí.

Běžné problémy

Problém: Tlačítko Resize u změny CPU/RAM není aktivní.
Řešení: Vypněte virtuální stroj a ujistěte se, že je ve stavu POWEROFF.

Chyba: [one.vm.diskresize] New disk size has to be greater than current one.
Řešení: Velikost disku můžete pouze navýšit, ne snížit.

Chyba: [one.vm.resize] User [****] : group [****] limit of X reached for MEMORY/CPU quota in VM.
Řešení: Získejte více paměti nebo CPU buď omezením/zrušením jiných VM, nebo navýšením celkového výkonu služby.

Chyba: Navýšení parametrů neproběhlo.
Řešení: Proveďte Undeploy (hard), poté Deploy a zkuste parametry navýšit znovu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!